Avisbud med trådløs hjelp

Med et fast grep om mobiltelefonen og PDA’en leverer 25 avisbud i Oslo og Vestfold avisene med hjelp av en elektronisk budbok (eBudbok). Før budene starter om morgenen, laster de ned dagens rute til sin håndholdte lille PC ved hjelp av trådløs teknologi (blåtann), og får en fullt oppdatert liste over abonnentene.

Lista viser også kundene i riktig rekkefølge langs ruta. eBudboka erstatter den håndskrevne notisboka som budene til nå har brukt, og gir dem et skikkelig arbeidsverktøy som sikrer at jobben gjøres bedre, og som holder enklere styr på alle endringene som skjer på abonnentsiden.

SINTEF Tele og data har jobbet med både brukskvalitet, dynamisk ruteplanlegging og geografisk informasjon i prosjektet. Neste steg er et kart på PDA’en som kan hjelpe nye bud å finne fram, sier forskningssjef Geir Hasle. Bak prosjektet står Distribution Innovation AS, som eies av Aftenposten og Orkla Media.