Livslang læring

BedriftsUniversitetet, som ble lansert 14. mai i år, satser på etter- og videreutdanning for næringslivet. BedriftsUniversitetet ble etablert sommeren 2000 og skal planlegge, utvikle, gjennomføre og dokumentere kompetanseutvikling i den enkelte bedrift.

Fordi forelesningene tilpasses yrkesaktive elever, skjer opplæringa gjennom videokonferanser, samlinger, nettundervisning og brevoppfølging. Hver bedrift tilbys en skreddersydd løsning tilpasset organisasjonens behov.

BedriftsUniversitetet er et eget selskap, eid av NTNU, SINTEF, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. Denne posisjonen gjør at universitetet kan tilby faglige og pedagogiske krefter fra de fire eierne i tillegg til eksterne forelesere. De første studentene starter til høsten.