Friskere med humor

Alvorlige syke pasienter med sans for humor har ikke så mange tilleggsplager som andre. De er også mer fornøyd med livet de lever. Dette går fram av en humor-studie utført av avdelingssykepleier Bjørn Kristoffersen, overlege Knut Aaserød, begge ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og NTNUs humorforsker Sven Svebak.

Undersøkelsen har ikke kunnet måle om pasientene er i godt humør fordi de har færre plager enn andre – eller om de har færre tilleggsplager fordi de er i godt humør. Men i flere andre studier er det dokumentert at folk med sans for humor takler stress og motgang bedre enn andre. Undersøkelsen ble utført blant dialysepasientene ved sykehuset på slutten av 1990-tallet.

Forskerne er nå i gang med å undersøke om humørfylte pasienter også lever lenger enn de som ser mørkere på tilværelsen.