Kommunikasjon når det gjelder

Ny teknologi identifiserer sårede og gir effektiv kommunikasjon i en katastrofesituasjon.

Tenk deg en togulykke eller en brann i et hotellkompleks. I en situasjon med hundrevis av sårede er registrering et problem: Hvor skal man starte? Hvordan få et overblikk over katastrofen? Hvordan systematisere og formidle videre? Medisinsk personell har til enhver tid akutt behov for å få informasjon om de sårede og ha kontakt seg imellom på stedet.

Trådløs overføring

SINTEF-forskerne har jobbet fram en systemløsning (FieldCare) som sørger for trådløs, effektiv kommunikasjonsflyt mellom medisinsk personell, transportmedarbeidere og sykehus, så behandlingsleddet kan ta stilling til mobilisering og hva som trenges av nevrologer og operasjonsstuer.

Den sårede personen har en liten elektronisk “tag” (Personal Information Carrier) rundt halsen, som inneholder medisinsk informasjon om den enkelte. I en militær setting er det realistisk at soldater vil gå med denne på seg. I sivile katastrofer vil det være mer nærliggende at hjelpepersonell har med egne “tags” som festes på de sårede. Da må hjelpepersonellet legge data inn fra scratch.

Det medisinske personellet har – på sin side – små håndholdte PC’er/PDA (Personal Digital Assistment). Disse kan både registrere innlagte data og legge inn nye opplysninger på ID-taggen til den sårede. Legene kan snakke rett inn på egen PDA og slipper dermed penn og papir ute på katastrofeområdet. En sjekkliste følges der vitale forhold som puls, hjerterate, blodtrykk og foreløpig diagnose blir satt, og dataene sendes så kjapt videre til behandlingsledd/sykehus.

Ved store ulykker er det en medisinsk leder og koordinator på katastrofeområdet. I FieldCare er også denne tjenesten ivaretatt: Koordinatoren har en bærbar PC som står i kontakt med samtlige PDA’er. Det betyr at personen får oversikt og status uten å måtte forstyrre medarbeiderne i deres oppgaver.

Parat

Løsninger som dette utvikles også andre steder i verden, men SINTEF-forskerne har en joker i ermet: Tidligere har de utviklet et system for kommunikasjon i støyende omgivelser (Parat). En ørepropp med minihøyttaler og en indre pluss en ytre mikrofon puttes i øret. Proppen tetter for støy, men slipper gjennom tale ved hjelp av elektronikk som sitter i en mikrochip. I en katastrofesituasjon med støy fra mange folk, helikoptre og biler, vil en slik anordning være meget nyttig.

– Kombinert med PDA’en kan det medisinske personellet kommunisere fritt med kolleger og koordinator, sier Joe Gorman ved SINTEF. Han tror FieldCare

etter hvert også kan utvides til å omfatte sikkerhet, tilpassede informasjonssystemer og trådløse sensorer.

– Det finnes kommersielle sensorer i dag som kan måle temperatur og blodtrykk på en pasient. Utfordringen er å få også disse signalene overført trådløst inn på en datamaskin, sier han.

Tekst: Åse Dragland