Det lønner seg å forske litt

Politikerne har satt seg som mål å løfte forskningsinnsatsen i Norge opp på et nivå tilsvarende OECD-gjennomsnittet innen 2005. Mye tyder på at vi ikke kommer til å nå dette målet. Forskningen taper når den holdes opp mot andre gode formål som skole, helse og eldreomsorg.

Her ligger antakelig problemet. Forskning betraktes på politisk hold som en kostnad, på linje med andre kostnader. Men formålet med næringsrettet forskning er å legge grunnlag for verdiskaping og dermed lønnsomhet.

Midler til næringsrettet forskning er en investering man skal forvente en økonomisk avkastning på. Internasjonale studier har vist at forskning er noe av det mest lønnsomme en nasjon kan investere i. Risikoen for å feile er alltid til stede, men når man lykkes, kan gevinsten være eventyrlig.

Denne våren går SINTEF ut med en kampanje i media hvor vi forsøker å få dette budskapet tydelig frem. Vi tar for oss såpass ulike områder som utviklingen av flerfaseteknologi for transport av olje og gass, fôrproblematikk knyttet til oppdrett av torsk, hydrogen som fremtidens energibærer og mikroteknologiens fantastiske muligheter på nær sagt alle samfunnsområder.

Vi er opptatt av å vise at forskning er et middel for å oppnå verdiskaping, og at systematisk kunnskapsutvikling er veien å gå for å skape og videreutvikle konkurransefortrinn.

At det lønner seg å forske litt!

Roar Arntzen