Muskel- og skjelettplager er vanskelige å diagnostisere. Mange kvinner ender opp som gjengangere i trygdesystemet og blir "behandlingsshoppere", på evig jakt etter leger og behandlingsmetoder som kan gjøre dem friske. Foto: Rune Petter Ness

Innadvendte kvinner blir lettere syke

  • Publisert 01.09.01

Personligheten kan være årsaken til at mange kvinner får kroniske hode-, nakke- og skulderplager.

Av Julie Maske

Tusenvis av kvinner rammes hvert år av hode-, nakke- og skuldersmerter. Mange sykemeldes over lengre tid og får kroniske plager, uten at man egentlig vet hva som feiler dem. Nå viser forskningsresultater at denne gruppen kvinner har personlighetstrekk som kan virke sykdomsfremkallende; de er ofte innadvendte, føyelige, beskjedne og følsomme.

Likhetstrekk

At kvinner plages av ubestemte lidelser, er ikke nytt, men for hovedfagsstudent Monica Lillefjell ved Idrettsvitenskapelig institutt, NTNU var denne pasientgruppen spesielt interessant. Som ergoterapeut ved behandlingssenteret Friskgården oppdaget hun at kvinner med diffuse hode-, nakke- og skulderplager hadde flere likhetstrekk. Deres atferd opptok Lillefjell så sterkt at hun gikk i gang med hovedfag i idrettsvitenskap for å finne sammenhenger mellom plager, personlighet og fysisk aktivitet.

I over ett år fulgte hun 46 kvinner i alderen 27-60 år for å måle opplevd smerte i kombinasjon med personlighetstrekk.

– Vi fant mange karakteristiske forskjeller mellom pasientgruppen og kontrollgruppen i befolkningen for øvrig. Hode-, nakke- og skulderpasientene skåret lavt på blant annet impulsivitet, selvmarkering, aktivitet og positive følelser, samtidig skåret de høyt på medmenneskelighet, forklarer Lillefjell.

Selvutslettende

Med andre ord er det mye som tyder på at selvutslettende og oppofrende kvinner lettere blir syke. De lar andres ve og vel gå foran egne behov, og kommer til slutt til et punkt der kroppen sier stopp. Men fordi det er vanskelig å stille diagnose på dem, ender de opp som gjengangere i trygdesystemet. De blir “behandlingsshoppere”, på evig jakt etter leger og behandlingsmetoder som kan gjøre dem friske.

– Dette er en gruppe pasienter som må tas på alvor. Lærer vi å forstå bakgrunnen til de diffuse smertene, og at smertene henger sammen med personligheten, vil det også være mulig å skreddersy et behandlingstilbud, tror Lillefjell.

– Personlighet er vanskelig å forandre, men blir man oppmerksom på hva den medfører, går det an å forebygge en utvikling av kroniske lidelser.

Lillefjell er ikke overrasket over forskningsresultatet, men ønsker å arbeide videre med denne problematikken for å se på det totale, psykososiale sykdomsbildet for denne gruppen. Rundt 230 000 mennesker er uføretrygdet i Norge. Rundt en tredjedel av disse har ubestemte muskel- og skjelettplager, der årsaken til smertene er ukjent.

Framtidens utfordring

Førsteamanuensis Geir Arild Espnes ved NTNUs Program for idrettsvitenskap har vært Lillefjells veileder. Han er glad hun har tatt tak i det psykososiale aspektet ved hode-, nakke- og skulderplager.

– Disse formene for sykdom kommer til å være en av helsevesenets utfordringer i framtida. De fleste andre sykdommer kan leges med medisiner, men lidelser som har utløp i mellommenneskelige relasjoner, mangler fokus i behandlingsapparatet, sier Espnes.