ungdom og rus
-– Foreldre kommer liten vei med å være ensidig kontrollerende og konfronterende når ungdommene i huset har en risikofylt og negativ atferd, sier Anne Juberg. Foto: Thinkstock photos

– Innfør valgfag i selvdannelse

Kontakt med en klok voksen er et bedre virkemiddel enn store kampanjer for å forebygge at ungdom ruser seg og faller utenfor.

Plutselig finner du en klump med hasj på gutterommet til tenåringen. Sent en lørdagskveld ringer politiet og forteller at sønnen sitter i varetekt etter slåssing. Midt i lunsjen ringer læreren og forteller at datteren jevnlig blir hentet på motorsykkel av en mann som er i byens rusmiljø. Karakterene på skolen er i fritt fall. Det er tungt å få tenåringen opp om morgenen.

Unngikk å velge retning i livet

Det er disse ungdommene Anne Juberg har snakket med. Hun satte nettopp siste punktum i sin doktorgradsavhandling ved NTNU om forebygging blant ungdommer.

Juberg snakket med 17 ungdommer over tre kvelder, oppdelt i mindre grupper. Hun fikk kontakt med ungdommene gjennom skoler og ulike kommunale tiltak i Midt-Norge. Med unntak av noen få, bodde ungdommene hjemme hos foreldrene sine. Fellestrekket var at de var på vippen i livet. De hadde en oppførsel med rus og vold som bekymret foreldrene eller andre voksne, men de hadde heller ikke falt utenfor.

Så hva kan foreldre og andre voksne gjøre for at de skal vippe riktig vei?

Så ingen sammenheng selv

– Rusforebyggende tiltak er ofte rettet mot å vise hvilke negative konsekvenser en oppførsel kan ha. Målet med dette er å vekke ungdommene til en mer sosialt akseptabel retning på livet, sier Juberg.

Men samtalene hun hadde med ungdommene viste at de så ingen sammenheng mellom sin egen risikofylte og negative atferd med rus og vold, og konsekvenser for fremtiden.

– De regnet med at de skulle leve et helt normalt voksent liv. De hadde imidlertid bare stereotype oppfatninger av hvordan voksne lever: Det var å komme hjem fra jobb, ta en ettermiddagskaffe og se på tv. De hadde en lite blomstrende fremstilling av voksenlivet, og så ikke helt det attraktive ved å være voksen. Det var for eksempel få som så for seg at det går an å være kunstner på Manhattan eller bo i et kollektiv i Danmark, forteller Juberg.

Trenger å reflektere

Ungdommene visste at de ikke ønsket å bli rusmisbrukere eller alkoholikere, men de visste heller ikke hva de ville i livet.

– De søkte etter mening med tilværelsen, sier Juberg. Hun mener at det bør innføres valgfag i selvdannelse på videregående skoler.

– Disse ungdommene trenger kontakt med en klok voksen som kan reflektere med dem om livet i sin helhet. Yrkesrådgivning må dreie seg om langt mer enn hvilke skoler det er mulig å søke på. I dagens samfunn er det ikke lenger samfunnet som har ansvaret for livsførsel eller valg av livsstil. Ansvaret ligger nå hos den enkelte, og det krever en god dose kløkt å gjøre riktige valg. Hver ungdom må finne sin vei, men ingen finner veien alene, sier Juberg.

Hun erfarte også at det er viktig å snakke med ungdommene ut fra deres egen hverdag, og å forstå språket og de forestillingene de har. Juberg understreker viktigheten av å unngå å være fordømmende.

Liten vits for foreldre å kontrollere

– Foreldre kommer liten vei med å være ensidig kontrollerende og konfronterende. Veien går gjennom å bygge et tillitsforhold slik at man kan ha reflekterende samtaler basert på ungdommenes hverdag, sier Juberg.

Hennes erfaring fra intervjuene med ungdommene er at jo mer hun snakket med dem, og godtok den ubekymretheten de hadde, desto mer kom det fram hva de egentlig ville.