En hjerne kan også ligne et hjerte. Image: Violetta Botellero, NTNU

Et hjerte i hjernen

Bli med på en utstilling som tar turen inn i kroppen for å se et hjerte i hjernen, hjernens hvite materie og kreftceller som deler seg, blant mye annet.

Av Steinar Brandslet
Publisert 17.06.14

17. og 18.juni arrangerte Norwegian Research School in Medical Imaging og MedViz en konferanse i Bergen om medisinske fotografier. En del av konferansen var en bildeutstilling som viser doktorgradsstipendiaters arbeid.

Les også: Bilder fra innsiden

Bilde nummer 5 (en kreftcelle deler seg) av Kai Sandvold Beckwith, Institutt for fysikk, NTNU, vant avstemmingen blant de 150 deltakerne om “Beste bilde”.

Her kan du se noen av årets bilder. Forskerens beskrivelse av bildet står i parentes i bildeteksten til hvert av dem når du åpner bildet i fullformat.

1. Et hjerte tapt i hjernen. Formen på en hjerne kan også ligne et hjerte. ("Heart lost in brains". The picture depicts a heart made with the two brain hemispheres on top of a blurred background of brains. These images were obtained using magnetic resonance imaging (MRI), a technique which allows us to look at the brain structure. On top of the image we can read part of the sentence "it did not reach statistical significance", insinuating that the heart did not reach significance in a world of brains.) Violeta Nazaret Lozano Botellero, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU

1. Et hjerte tapt i hjernen. Formen på en hjerne kan også ligne et hjerte. (

2. Kalibrering. (This image shows the detail of several modules (containing diverse density materials and shapes) assembled inside a cylinder. They are used in order to calibrate Computer Tomography devices, and to pursue dedicated image-quality research. Given the fact the color of the cylinder was blue the author used an underwater-suited camera to obtain this artistic view, where we can clearly see the details inside.) Antonio Pelegrina Jiménez, Høgskolen i Gjøvik

3. Hvit materie i hjernen. (The image depicts two identical images of an indirect characterization of the white matter microstructure in the brain. The DTI images was obtained on a 3T GE Signa scanner using 2D spin-echo whole-brain EPI DTI with the uniform gradient loading (b=1000), a 2.5 mm slice thickness and 30 gradients directions.) Siren Tønnesen, Universitetet i Oslo

4. Cellers bevegelse. (Bildet viser filopodia ("armene") til en celle som finner veien fremover på en overflate med nanostrukturer. Slike nanostrukturer kan lære oss mer om hvordan celler beveger seg og fester seg på blant annet implantater. Bildet er satt sammen av bilder tatt med konfokal fluorescencemicroscopi (over) og sveipelektronmikroskopi (under).) Kai Sandvold Beckwith, Institutt for fysikk, NTNU

5. En kreftcelle deler seg. (En kreftcelle som holder på å bli to kreftceller, på en overflate med nanopillarer laget av epoksi. Slike overflater kan hjelpe oss å påvirke kreftcellene på kontrollerte måter, for å forstå bedre hvorfor de oppfører seg slik de gjør. Bildet er tatt med sveipelektronmikroskop av aldehydfikserte og dehydrerte celler.) Kai Sandvold Beckwith, Institutt for fysikk, NTNU

6. Crohn’s sykdom. ("Reductio ad finem". Bildet er hovedsakelig satt sammen av en tidsserie av ultralydbilder av tarmen til en pasient med Crohn's sykdom etter en injeksjon med ultralydkontrast. Elementer i bildet viser også ulike stadier i analysen av dette datasettet før man ender opp med tallet sentralt i bildet som angir tiden blodet bruker på å renne gjennom det avbildede området. Image Jay ble brukt til å dele opp videoen i enkeltbilder og Photoshop til å sette sammen de ulike komponentene.) Kim Nylund, Haukeland Universitetssykehus

7. Cellers transportsystem. (Bildet viser to blodkreftceller forent med en tynn struktur kalt tunneling nanotube (TNT). Dette er et transportsystem som knytter celler sammen via et tynt rør. Gjennom disse rørene kan cellene sende livsviktige bestanddeler som for eksempel mitokondrier (energifabrikkene i cellene), men også bakterier og virus. Funksjonen til TNT er enda ikke forstått. Vi ønsker å kartlegge dens potensielle rolle i blodkreft og håper dermed å få mer kunnskap om dens generelle funksjon. Cellene er avbildet med et avansert mikroskop kalt scanning elektron mikroskop.) Maria Osland, Universitetet i Bergen

8. Skanning av en mus. (“Blue moon”. The image shows a transversal slice of a fused PET/CT scan of a mouse injected with 30 MBq 18F fluorodeoxyglucose (FDG). The mouse was injected 1 hour prior to scanning. The bluish object shows the FDG uptake in the heart. The bones in the image were generated by thresholding the 3D reconstructed CT image.) Samuel Kuttner, Universitetssykehuset Nord-Norge

9. Svulst og hjernebaner. Mer og mer data er tilgjengelig for en pasient. I en MR- og ultralydassistert nevrokirurgisk operasjon ønsker man å bruke så mye som mulig av den relevante informasjonen. Dette fordrer at alle viktige strukturer vises til kirurgen på en lettfattelig måte (bile sammensmelting), noe som igjen krever mye regnekraft. En ny metode for volum rendering av multiple overlappende 3D-volum som utnytter datakraften i spill-kort gjør dette mulig samtidig som dybdeinformasjonen blir riktig. På bildet brukes den foreslåtte metoden til vise tumor (grønn) samt ulike hjernebaner (blå og rosa). Mohammadmehdi Bozorgi, Department of Computer and Information Science, NTNU