Vitenskapshistorie

Darwin-funn i Trondheim

Kalkalgene er små og uanselige, og så vidt Vitenskapsmuseet har kjennskap til, de eneste av Darwins innsamlingsobjekter som finnes i Norge.