ungdomsskole

Ensomhet gir frafall i skolen

Elever som ikke har venner eller som opplever liten sosial støtte fra læreren sin, dropper oftere ut av videregående skole.

Det som teller

De fleste barn kan både like og lære matematikk. Men da må skolen tenke nytt.