Tommy Prestø

Mose som klimavarsler

Biologer undrer nå på om funn av nye og sørligere mosearter på Nordøst-Grønland gir forvarsel om varmere klima.

Darwin-funn i Trondheim

Kalkalgene er små og uanselige, og så vidt Vitenskapsmuseet har kjennskap til, de eneste av Darwins innsamlingsobjekter som finnes i Norge.