Stig Slørdahl

Slik kan Norge bli best på global helse

Helsa til folk over hele verden avhenger av så mange ulike ting at fagfolk må jobbe på tvers av faggrenser. Nå er 22 europeiske land, USA og Sør-Afrika med i en stor helseundersøkelse som drives fra Norge.

Det anatomiske teater

Kosmorama filmfestival og NTNU ønsker å skape dialog mellom filmskapere, medisinere, teknologer og medievitere.