Steinar Westin

Alltid en fordel å oppdage sykdom tidlig?

De fleste tenker at det å oppdage og behandle sykdom så tidlig som mulig er bra, og gir deg størst sjanse for å bli frisk igjen. Slik er det ikke nødvendigvis.

Nok til alle?

Sosiale ytelser og velferdsgoder kuttes over hele Europa. Hvor lenge kan Ola og Kari forbli i paradis?