Senter for fornybar energi

Vinn vind

Plattformene i Nordsjøen går ut på dato. De kan erstattes av havmølleparker – gigantiske leverandører av ren energi. Greier vi det?

Under Afrikas sol

Solceller kan langt på vei løse Afrikas energiproblemer. Men motkreftene er mange.

“Ny energi” gammalt nytt?

I eit par tiår har miljøvennleg energi venta rett rundt hjørnet – men oljepumpene går som aldri før. Er fornybar energi overselt?