Samler forskning på fornybar energi

Vann, sol, vind og bio-energi står i fokus når Senter for fornybar energi (SFFE) offisielt ser dagens lys 17. juni. Senteret tilhører det strategiske forskningsområdet Energi og miljø ved NTNU og tilsvarende satsinger ved SINTEF. Organisasjonsmessig er det bygd over samme lest som Gassteknisk senter som åpnet i 2003.

Fornybar energi er ikke nytt verken for NTNU eller SINTEF. Disse to institusjonene er sammen det største teknologiske kompetansesenter i Norge. Forhåpentligvis kan denne kompetansen utnyttes innen senteret til bedre koordinering av forskningsaktiviteter.

Dermed kan senteret bidra til at NTNU og SINTEF fremstår som ledende partnere i utvikling av miljøvennlig fornybar energiteknologi.

Et annet mål er at senterets aktivitet skal bidra til bedre miljø og medvirke til at Norge kan nå sine forpliktelser overfor Kyotoprotokollen.

Flere store aktører på energiområdet, som Enova, Norsk Hydro og Forskningsrådet, har vært i møter med Senter for fornybar energi. Både nasjonale og internasjonale aktører deltar på åpningsseminaret 17. og 18. juni.