Program for industriell økologi

Trøste og bære

«Det er idioti å bruke matvarer som drivstoff. Matvareproduksjon forbruker dessuten mye fossil energi.»