NY BEDRIFT: Tilbyr miljøanalyse

Hvilket produkt – A eller B – er mest miljøvennlig? Hvilken produksjonsmåte? I det hele tatt: hvilke systemer? Og hvilke faktorer må egentlig med i miljøregnestykket?

Noen ganger trenger man avanserte analysemetoder for å finne det miljøgunstigste alternativet. Et godt verktøy for helhetlig miljøanalyse er livsløpsvurdering: å følge produkter fra vugge til grav. I dette perspektivet betraktes samlede miljøpåvirkninger gjennom utvinning og foredling av energi og materialer, produksjon, logistikk og bruk, avfallsprosesser og gjenvinning.

En gruppe NTNU-forskere har etablert en bedrift som ser på nettopp slike problemstillinger., og ser på slike problemstillinger. Misa AS er en forsknings- og konsulentbedrift som analyserer og vurderer hvor gode ulike systemer er på miljø, og tilbyr verktøy og metodikk for vurdering av produkter, produksjonssystemer og bedrifter.

Misa AS består av daglig leder Johan Pettersen, som forsvarte sin doktorgrad i industriell økologi ved NTNU i fjor, siv.ing. Christian Solli og professor Edgar Hertwich ved Program for industriell økologi.