lingvistikk

Piff opp norsken med engelsk

Norsklærere bør applaudere at ungdommer blander engelsk og norsk. Det kan gjøre grammatikkundervisning mer spennende, mener språkprofessor.

En babelsk forvirring

Helt siden tidenes morgen har menneskene strevd med å forstå hverandres språk. Nå er det datamaskiner som jobber med saken.

Skriver muntlige språk

Lingvister får muntlige språk i Ghana ned på papiret og inn på data. Dette hjelper kvinner til å skaffe seg et levebrød.