Æ, e, i, eg, je…

Nordmenn flest snakker en eller annen dialekt, til stor fortvilelse for utlendinger som i beste fall har klart å lære et slags bokmål. Språkforskere ved NTNU har laget en engelsk-

språklig guide til norske dialekter. Den forklarer viktige forskjeller mellom og kjennetegn ved seks ulike dialekter, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Guiden skal være et hjelpemiddel for fremmedspråklige som sliter med norsken.