Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Finn proppen

Ein trykkpuls gjennom røyrleidningen finn kor proppane sit, og oljeselskapa sparer store beløp.

Gemini.no logo

Skråsignal – meir olje

Olje som ligg i harde bergartar under havbotnen, er vond å finne. Ein ny leitemetode kan gje store gevinstar.