forskningsformidling

Gemini.no logo

TEMA: Forskeren i tårnet

Seks prosent av norske forskere står bak halvparten av all populærvitenskapelig formidling i Norge. Fire prosent bidrar til allmenn samfunnsdebatt.

Kommentar: Har vi bruk for forskning som ikke kommuniserer?

Forskning som ikke kommuniseres, har liten verdi. Kan det være en sammenheng mellom Djupedals «hvileskjær» og for lite forskningsformidling, spør informasjonssjef Asle Haukaas ved Norges Handelshøyskole (NHH). Haukaas var med i Formidlingsutvalget som nylig foreslo indikatorer for formidling av forskning.