alger

Alger og plankton – den nye oljen?

I land som Kina, Japan og Indonesia høstes hele 30 millioner tonn tang og tare i året. Et nytt planktonsenter skal friste industrien til å gjøre business på alger og plankton her hjemme.

Algesex gir ny kunnskap

Når algene blir for små til å dele seg, begynner de å ha sex. Gjennom å kontrollere algenes sexliv kan det dyrkes frem ønskede egenskaper for bruk i både mat og medisiner.

Lys framtid med alger

Algeskall er perfekt bygget for å utnytte alt sollys. Det kan gi oss effektive og billige solceller.

Alger mot cystisk fibrose

En behandling basert på alger, kan få stor betydning for pasienter med den fryktede diagnosen cystisk fibrose.