Håp om giftfrie skjell

Algeproblemer har så langt gjort det umulig å drive skjelloppdrett i Sognefjorden – et av Europas beste beiter for blåskjell. Nå gir forsøk ved SINTEF håp om at giftalgene lar seg fortrenge.

SINTEF har testet to metoder som drar dypvann opp. Hensikten er blant annet å hente opp næring til ikke-giftige alger – skjellføde som kan fortrenge de «slemme slektningene». Begge metodene øket veksten av «snille» alger. Mest lovende var forsøket der et neddykket ferskvannsutslipp fra et vannkraftverk besørget «omrøringen». Skjellene forble riktignok giftige nær utslippspunktet. Men giftfrie blåskjell ble påvist på steder dit det omrørte dypvannet strømmet. Håpet er at slike steder kan bli giftfrie produksjonsbasseng eller avgiftningsstasjoner.