Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Laste ikon
LASTER INNHOLD
KRONIKK

Havbruk og innestemme

Havbruk påvirker mennesker og miljø og vil alltid vekke følelser. Derfor er det viktig å legge til rette for en god dialog, der følelsene kan påvirkes av fakta.