Bildet viser edderkopp og virtuell terapi
Fobier kan kureres med eksponeringsterapi, altså at du eksponeres for det du er redd for og at dette skjer på en trygg måte sammen med en terapeut. Ved hjelp av VR-teknologi kan for eksempel edderkoppfobi overvinnes ved at du lærer deg å forholde deg til virtuelle edderkopper. Illustrasjon: Colourbox/Fornix

God effekt av virtuell virkelighet som terapi

Det startet med en studentoppgave og nå lager oppstartsbedriften Fornix VR-programmer til sykehus, helsetjenester, skoler og studentsamskipnader som tar i bruk virtuell virkelighet for å bedre den psykiske helsen til folk.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil omtrent en fjerdedel av befolkningen oppleve angstlidelser i løpet av livet. Det betyr at svært mange vil ha behov for terapi og psykologhjelp. Eksponeringsterapi er en mye brukt metode for å jobbe med angstlidelser av forskjellig slag.

Men det er flere utfordringer: Helsevesenet har på langt nær nok ressurser til å møte behovet. Kapasiteten er sprengt og vel så det.

Det er dessuten mange situasjoner innen eksponeringsterapi som krever at pasient og behandler oppsøker spesielle steder som eksempelvis folkemengder, åpne plasser og høyder.

Her kommer VR-teknologi inn som et effektivt hjelpemiddel.

Illustrasjon av personer på et busstop.

Sosial angst kan gjøre en busstur vanskelig å gjennomføre. Gjennom VR-teknologi kan du øve på å ta buss. Illustrasjon: Fornix

Gjennom virtuell virkelighet kan pasienten eksponeres for situasjoner som vedkommende frykter, for eksempel høyder, samtidig som at dette skjer i trygge omgivelser på behandlerens rom.

Ofte er terskelen for å eksponere seg for angstfremkallende situasjoner gjennom VR lavere for pasienten enn i virkeligheten.

– En VR-basert løsning kjent som Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) lar pasienter gå inn i et virtuelt miljø hvor de kan bli utsatt for fryktobjekter på en kontrollert måte. Med dette verktøyet kan profesjonelle terapeuter gi pasientene eksponeringstrening innenfor trygge rammer på terapirommet, sier Viktor Munch Akse og Markus Haraldseid, gründere og daglig ledere i selskapet Fornix i Trondheim.

Sterke bånd til NTNUs innovasjonsmiljø

Fornix springer ut fra NTNU og har sterke bånd til forsknings- og innovasjonsmiljøet ved universitetet. Bedriften utvikler nå en rekke VR-opplevelser og metoder til bruk i forskjellige terapisituasjoner.

Dette kan hjelpe folk som har med fobier, sosial angst, generalisert angstlidelse og andre psykiske utfordringer slik som posttraumatisk stressyndrom.

Gründerbedriften er på full fart inn i et marked som nå tar i bruk mulighetene som denne terapiformen byr på. Siden oppstarten i 2020 har selskapet ekspandert fra tre til tretten årsverk, og er nå en landsdekkende leverandør.

Startet med en studentoppgave

Det hele startet med en studentoppgave på NTNU hvor Viktor Munch Akse og Markus Haraldseid samarbeidet. Akse hadde bakgrunn fra fysikk og matematikk, Haraldseid studerte master i informatikk og konkurrerte i VR-utvikling på internasjonalt nivå.

Markus Haraldseid hadde som en del av bacheloroppgaven sin produsert en VR-løsning for trening av nyansatte i oppdrettsbransjen som i dag brukes av NAV.

Studentoppgaven de to samarbeidet om var å utvikle en hypotetisk forretningsidé. De kom raskt fram til at de ville bruke VR og koble dette sammen med psykologi og eksponeringsterapi.

De tok kontakt med psykologiprofessor Stian Solem på NTNUs Institutt for psykologi som forsker på psykiske lidelser og behandling. Solem var positiv til forretningsidéen.

– VR i terapisammenheng er en god behandlingsform for mange, spesielt i eksponeringsterapi. Det er en anbefalt metode for angstlidelser, og kan gi enklere tilgang til angstprovoserende stimuli som for eksempel fly og høyder, slanger og edderkopper, sier professor Stian Solem.

Terapeutene ble mer positive etter å ha prøvd VR selv

Studentene utviklet en rekke prototyper som psykologistudenter ved NTNU har brukt i sine masteroppgaver. Den ene studien tok for seg høydeskrekk og terapeuters holdninger til bruk av VR.

Studien oppsummerer at VR-scenarioene induserte et ubehag som kan sammenlignes med deltakernes rapporterte høydeskrekk i det virkelige liv. Gjentatt trening reduserte ubehag.

Klinikernes holdning til bruk av VR i eksponeringsterapi ble mer positiv etter å ha prøvd VR selv. Studien konkluderer med at den nyeste generasjonen av VR-løsninger har potensial til å forbedre behandlingsalternativer og klinisk tilgjengelighet.

Les publikasjonen Virtual Reality Exposure Therapy for Fear of Heights: Clinicians’ Attitudes Become More Positive After Trying VRET i Frontiers in Psychology.

– Nøkkelen er tett kobling mellom teknologer og psykologer

Viktor Munch Akse tok med seg forretningsidéen til Entreprenørskolen ved NTNU, et masterstudium der studenter med ulik fagbakgrunn samarbeider om innovasjon og entreprenørskap. Mange gründerbedrifter springer ut herfra.

Her ble forretningskonseptet videreutviklet og bedriften Fornix tok raskt form.

Foto av fem personer på et kontor.

Dette er kjerneteamet i Fornix. Fra vemstre Markus Haraldseid, Linnea Kårstad, Amanda Heffermehl, Elise Rimer og Viktor Munch Akse.

Tre kliniske psykologer er i dag ansatt i staben til bedriften, og det trekker Viktor Munch Aske fram som en av nøklene til å lykkes.

– Da vi etablerte oss var det flere som mente at vi burde innhente klinisk ekspertise utenfra når vi hadde behov. Vi valgte heller å fokusere på et tverrfaglig team med både psykologer og utviklere som kunne jobbe sammen side om side, forteller han.

Det skulle vise seg å være et lurt valg.

– Det at vi alltid utvikler VR-miljøene sammen med helsepersonell synes i sluttproduktet og det skaper tillit. Da vet kundene at teknologien er forankret hos profesjonelle helsefagfolk, sier Aske.

Kan hjelpe flere gjennom VR-basert terapi

Elise Rimer er en av psykologene som har vært med i Fornix fra starten av. Hun er en av de to som sto bak studien om høydeskrekk og terapeuters holdning til VR. Hun jobber også i TOO som er et offentlig tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi)

Illustrasjon av tannlegebesøk.

Mange synes det er ubehagelig med tannlegebesøk – og noen har skikkelig angst for å sette seg i tannlegestolen. Det kan kureres.

– Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til sykelighet og uførhet i verden i dag. Ved å implementere VR i behandlingen kan vi hjelpe en stor gruppe mennesker som lider og dermed også deres familier, sier Elise Rimer.

I tillegg kan dette spare samfunnet for kostnader og ressurser.

– Vi kan også gjøre arbeidsdagen for helsepersonellet enklere og mer effektiv. Erfaringene fra mine studier er at potensialet ved å ta i bruk VR i behandling av angstlidelser er stort, sier Rimer.

Når helsepersonell selv får teste VR-teknologien, gir dette en signifikant økning i positiv holdning til bruk av VR i klinisk sammenheng.

– Viljen til å ta i bruk de nye metodene øker når en selv får testet og erfart virkningen. Dette peker på viktigheten av transparens i etableringsfasen og at helsepersonell deltar aktivt i implementeringen, forteller Elise Rimer.

Flying start i helsesektoren

Det første året utviklet Fornix VR-simuleringer for mange typer fobier, som høydeskrekk, tannlegeskrekk, angst for sprøytestikk, edderkoppskrekk, etc. De ønsket seg en pilotkunde og tok kontakt med flere større sykehus for å presentere det de jobbet med.

– Nordlandssykehuset var i ferd med å starte opp et nytt prosjekt med intensiv behandling for pasienter som lider av angst, og ble umiddelbart interessert i VR-simuleringene vi hadde. Timingen klaffet godt, sier Markus Haraldseid.

Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset bruker nå Fornix sin VR-løsning som hjelpemiddel til å behandle angstlidelser i sin intensivbehandling (Bodø intensiv eksponeringsterapi; B-IET).

– Vi opplever kostnadsbesparelser, raskere behandlingseffekt og, ikke minst, stor pasienttilfredshet ved bruken av VR-teknologi i arbeidet med intensiv eksponeringsterapi. Klinikken ser frem mot å fortsette utvikle bruken av VR-teknologi i behandling, sier prosjektleder Ulrika Larsson ved Nordlandssykehuset.

Psykosebehandling

Oslo Universitetssykehus har også valgt å bruke en VR-løsning fra Fornix som skal brukes i behandling av psykose. Oslo Universitetssykehus ønsker nå å gjennomføre en randomisert studie for å kartlegge effekten av behandling med denne løsningen.

Studien skal gjennomføres i fire helseregioner (Nord, Sør-Øst, Midt og Vest).

VR-løsninger kan altså tilpasses mange ulike typer lidelser, og listen over ulike typer simuleringer som bedriften utvikler er lang.

Kan hindre frafall i skolen 

Gründerne har også laget et opplegg som skal bidra til å redusere frafall blant skoleelever. Måten VR brukes på her, er at teknologien blant annet visualiserer klasserommet.

– Gjennom dette programmet kan elevene øve seg på å holde presentasjoner og ta ordet i klassen, forteller Viktor Munch Akse.

– Vi har også utviklet et avspenningsverktøy med fokus på ro, aksept og pusteøvelser som elevene kan bruke hvis det oppstår en situasjon på skolen som trigger panikkangst. Da kan eleven trekke seg tilbake og bruke programmet vårt som skal bidra til å dempe angsten og roe ned situasjonen, i stedet for å forlate skolen for dagen, forklarer Markus Haraldseid.

Studentsamskipnader over hele landet tar nå i bruk VR

Under pandemien opplevde studentsamskipnadene over hele landet en stor pågang av studenter som trengte psykisk helsehjelp, og samskipnadene hadde store problemer med å følge opp alle behovene.

Nå vil 240 000 studenter over hele landet få tilgang til Fornix sine VR-løsninger som en del av “Ta Ordet”-kurset. Kurset handler om å bli tryggere på muntlige framlegg og på å ta ordet i forsamlinger. Studentene vil få ta med seg VR-headsetet hjem, slik at de kan trene på å ta ordet i den virtuelle verden mellom kursdagene. Målet er å bygge selvtillit i sosiale interaksjoner, for å hindre frafall fra høyere utdanning.

Det er elleve studentsamskipnader på ulike studiesteder som har inngått avtale med Fornix og som tilbyr kursene. Opplegget ligger klart til studiestart i august.

Fornix åpnet nylig for investering gjennom en såkalt «såkorn» investeringsrunde for å håndtere økende etterspørsel og utvikling av nye VR-løsninger.  

Internasjonal forskning

Det er gjort en del internasjonal forskning på bruk av VR i eksponeringsterapi, blant annet i Nederland.

– Resultatene er gode. VR oppleves virkelig nok til å fremkalle angst, men uekte nok til at deltakerne takler å utsette seg for det. Etter en periode med flere behandlinger, ble paranoia faktisk redusert, sier den nederlandske psykologen Jose De Jager i en artikkel publisert i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Jose De Jager referer til studien Virtual-reality-based cognitive behavioural therapy versus waiting list control for paranoid ideation and social avoidance in patients with psychotic disorders: A single-blind randomised controlled trial som er publisert i PubMed.

Finansiering

Om lag 60 prosent av selskapets finansiering har kommet fra kundeinntekter, mens 40 prosent er fordelt mellom ulike tilskuddsordninger og private investeringer. I 2023 har kundefinansieringen vokst kraftig.

Dette er blant tilskuddsordningene Fornix har mottatt støtte fra:

  • Stiftelsen DAM og Rådet for Psykisk Helse (RPH): Fornix har fått godkjent DAM sin maksimale støttepakke for et utviklingsprosjekt. I samarbeid med RPH og psykologer over hele landet og i Danmark, utvikler og tester de en VR-løsning for behandling av sosial angst.
  • Norges Forskningsråd (NFR): Fornix mottok støtte gjennom FORNY STUD-ENT. Midlene brukte selskapet til å lage sine første VR-simuleringer som senere skulle tas i bruk av blant annet Nordlandssykehuset.
  • Innovasjon Norge: Helt fra starten av har bedriften mottatt finansiering og annen type støtte gjennom ulike ordninger hos Innovasjon Norge. Dette har vært spesielt verdifullt i bedriftens tidlige fase.
  • Trønderenergi / Aneo -bidraget: Lav-terskel ordningen er ment for gründerspirer i studietiden som har en forretningsidé de ønsker å teste. Bidraget var den første støtten som Fornix mottok og som muliggjorde den første prototypen av en VR-løsning mot høydeskrekk.

Fornix åpnet nylig for investering gjennom en såkalt «såkorn» investeringsrunde. Kapitalen skal brukes til å håndtere den økende etterspørselen.