Kjemikalier framstilles grønnere i laben hos SINTEF
Forsker og bloggforfatter Theresa Rücker i laben hos SINTEF: Her utvikles nye og mer miljøvennlige metoder for produksjon av kjemikalier. Foto: Torbjørn Pettersen

Vi bruker kjemikalier til “alt”. Nå må vi lage dem smartere enn før

Visste du at den kjemiske industrien praktisk talt forsyner alle andre verdikjeder? Dette inkluderer mat, bygg og anlegg, helse og transport. Men industrien må fornyes i grønn retning. Det jobber vi i SINTEF med.

Behovet for ny og grønnere produksjon av kjemikalier har blitt tydelig og er en viktig del av den grønne omstillingen i Europa og Norge. Den kjemiske industrien må gjennomgå radikale endringer. Men hvordan skal det skje?

Som nevnt forsyner den kjemiske industrien praktisk talt alle andre verdikjeder, som mat, bygg og anlegg, helse og transport. Når kjemikalier blir dyrere, påvirkes prisnivået i samfunnet. Fordi prisen på olje og gass – og energi for øvrig har steget i hele Europa, påvirker det all kjemikalieproduksjon, fordi det ofte er energikrevende prosesser. 

I det som kalles EUs “twin transition”  er blant annet grønn kjemikalieproduksjon et tema som det satses på. Denne omstillingen omfatter å finne nye ikke-fossile råstoffer, utnyttelse av biprodukter og økt elektrifisering av produksjonsdelen.  

Theresa Rütcker i SINTEF

Bloggforfatter og forsker Theresa Rücker i SINTEF

I SINTEF Industri, hvor jeg jobber, koordinerer vi et prosjekt som skal se på alternativer til dagens termokjemiske produksjonsprosesser. Navnet på prosjektet er ELOXYCHEM – og er en forkortelse for “Elctrochemical Oxidation of cyclic and biogenic substrates for high efficincy production of chemicals”.

Her skal vi se på om vi kan produsere ulike syrer (karboksylsyrer) på en energigjerrig måte. Disse syrene er nemlig et viktig råmateriale for lakk, katalysatorer, finkjemikalier, landbrukskjemikalier, dufter, fargestoffer og mye mer. Det som er spesielt, er at vi ønsker å framstille disse syrene fra avfall fra en annen kjemikalieproduksjon.

I tillegg skal vi se på dårlig utnyttede biprodukter ( såkalte sidestrømmer)  fra bioraffinering og produsere kjemikaler med høyere verdi. Lykkes vi med det, kan vi slå flere fluer i en smekk: Gjøre en avfallsstrøm til en ressurs, spare energi og øke verdiskapningen. Resultatet blir økt bærekraft.

Prosjektet skal se på tre ulike produksjonsprosesser. En av dem skal ende med et pilotanlegg for produksjon i industriell skala.  Pilotanlegget skal bygges av SINTEF Industri i Trondheim og deretter flyttes til industripartneren Evonik i Tyskland. Der skal utstyret og prosessen testes i to år som danner basis for en kommersialisering og vesentlig opp-skalering av prosessen.

Den andre er å utvikle en miljøvennlig prosess som skal produsere tilnærmet de samme  mellomprodukter fra andre industrielle restprodukter.

Nye teknologier, som de vi tar sikte på å utvikle i ELOXYCHEM, har potensial til å produsere kjente eller til og med nye, spennende byggesteiner for kjemisk industri på en mye mer bærekraftig måte ved å redusere klimagassutslipp, energiforbruk og kjemisk avfall.

Til slutt skal prosjektet utvikle en “digital tvilling” av fabrikken. Den skal brukes til å planlegge produksjonen med de tilgjengelige energikildene, på smartest mulig måte. Fordi produksjonen kun skal skje med fornybare energikilder, må produksjonsplanleggingen også ta hensyn til ustabil tilgang til elektrisk kraft fra for eksempel vind og sol, som kan påvirker prosessen.  

  • Interessert i å lese mer om dette? Ta en titt på nettsiden vår ELOXYCHEM

Om prosjektet:

ELOXYCHEM - Electrochemical Oxidation of cYclic and biogenic substrates for high efficiency production of organic CHEMicals

Koordinator: SINTEF AS (N)

Partnere: Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion (DE), Evonik Operations GmbH (DE), Idener (ES), ETA (I), Z Prime (DE), Imperial College London (GB), Megara Resin Industry (GR), ESy-Labs GmbH (DE), Iconiq Innovations LTD (GB)

Oppstart: Januar 2024 - varighet 4,5 år

Kontaktpersoner: Bernd Wittgens og Torbjørn Pettersen, SINTEF