Sjalusi. Bildet viser et par som krangler over en telefon.
Sjalusi og utroskap er blant de vanligste grunnene til at folk går fra hverandre. Kanskje er det derfor de fleste av oss er så gode til å tolke sjalusi. Foto: Shutterstock, NTB

Sjalusi – vi skjønner vårt eget kjønn best

Vet du egentlig hvorfor partneren din blir sjalu? Antakelig. Vi er overraskende flinke til å tolke sjalusi.

Når partneren blir sjalu, er det kanskje ikke alltid vi skjønner helt hvorfor. Etter mange studier av sjalusi, bestemte to NTNU-forskere seg for å undersøke om folk også vet om de klare forskjellene mellom kjønnene.

Menn blir nemlig mer sjalu på seksuell utroskap enn menn gjør. Kvinner blir mer sjalu på emosjonell utroskap enn menn gjør. Men vet folk dette?

I så fall: Hvilken kunnskap bruker de, hvor har de lært det, og tar de utgangspunkt i egen sjalusirespons?

– Hva tror folk trigger kvinner og menns sjalusi? Hvor godt forstår kvinner menns sjalusi og menn kvinners sjalusi? Det ville vi finne ut av, sier professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

Professor Bendixen og professor Leif Edward Ottesen Kennair har lenge forsket på følelser i og rundt parforhold. Men dette er faktisk den første studien som ser på hva folk tror gjør andre kvinner og menn sjalu.

Samtidig ville forskerne undersøke hvilke faktorer som eventuelt påvirker oppfatningene våre rundt sjalusiresponser.

Tallene er egentlig ganske klare.

SJalusi. Bildet viser en gutt som er sjalu oå et par.

Vi er gode til å tolke sjalusi. Men aller best til å tolke eget kjønn. Foto: Shutterstock, NTB

Flinkest til å forstå eget kjønn

– Vi forstår vårt eget kjønn best. Menn er jevnt over gode til å forstå andre menns sjalusireaksjoner, og kvinner til å forstå andre kvinners sjalusiresponser, sier professor Kennair. – Samtidig er vi overraskende dyktige til å forstå motsatt kjønn også, på gruppenivå.

– Men når vi prøver å forstå hva andre blir sjalu av, tar den enkelte tar ofte utgangspunkt i hva som gjør seg selv sjalu, sier professor Bendixen.

Begge kjønn tror i stor grad at eget kjønn blir sjalu av samme grunner som dem selv. Men de bruker seg selv i langt mindre grad som guide for hva de tror gjør personer av motsatt kjønn sjalu.

– Vi har i flere studier vist at menn mer enn kvinner blir mer sjalu på seksuell utroskap, sier professor Kennair.

I heterofile forhold er altså menn oftere bekymret for om partneren har sex med andre. Kvinner er oftere mest bekymret for om partneren forelsker seg i noen. For eksempel kan en mann som snakker mye og fortrolig med en kvinnelig venn, risikere at partneren blir sjalu, og han skjønner kanskje ikke helt hvorfor.

– Menn forstår ikke fullt ut hvor mye sånt påvirker partneren, sier professor Bendixen.

Da blir det ofte feil om vi bare bruker våre egne følelser som utgangspunkt for å tolke hvorfor partneren er sjalu.

Stereotype oppfatninger uavhengig av seksualitet

Forskerne analyserte svar fra 1213 personer. De fleste var heterofile (86,2%). De gjennomførte også analyser på seksuelle minoriteter (bifile og homofile). Det var ingen stor forskjell på hvordan heteroseksuelle og seksuelle minoriteter tolker sjalusi hos andre.

– Både homofile, bifile og heteroseksuelle menn rapporterte at andre menn ville bli mer sjalu på grunn av seksuell utroskap enn hva de selv rapporterte, sier professor Bendixen. – De har med andre ord en litt stereotyp oppfatning av hva som gjør menn sjalu.

Det samme gjaldt for heteroseksuelle kvinner. De trodde andre kvinner ville bli mer sjalu på grunn av emosjonell utroskap enn de selv rapporterte.

Sjalusi. Bildet viser en kvinne som tar av seg en ring.

Å mistolke sjalusi kan få store konsekvenser. Foto: Shutterstock, NTB

Sosial påvirkning betyr ingenting

Men forskerne nøyde seg ikke med dette. De ville også se på hvorfor vi tror som vi gjør rundt sjalusi. Har sosial påvirkning noen effekt på oppfatningene våre rundt sjalusi?

Forskerne spurte deltakerne hvor mye de kunne om typiske reaksjoner på sjalusi og hva som kunne være tegn på utroskap fra ulike kilder som venner, familie, undervisning, media og egne erfaringer med utroskap.

Populærkulturen beskriver utroskap typisk som seksuell utroskap, men eksponering for dette synes ikke påvirke hva de fleste blir mest opprørt over, nemlig emosjonell utroskap.

Også her er tallene klare.

– Sosial påvirkning har ingen innvirkning på hva vi tror om andres sjalusiresponser. Populærkulturen beskriver utroskap typisk som seksuell utroskap, men eksponering for dette synes ikke påvirke hva de fleste blir mest opprørt over, nemlig emosjonell utroskap, sier professor Kennair.

Men om venner, familie og medier ikke påvirker oss i det hele tatt, hvor kommer oppfatninger rundt sjalusi fra?

Medfødt evne til å tolke sjalusi

– Vi mener at dette i stor grad er evolvert, noe medfødt som er programmert i oss, sier professor Bendixen.

Det har rett og slett vært en fordel for våre forgjengere å greie å tolke sjalusi. Sjalusi og utroskap er blant de vanligste grunnene til at folk går fra hverandre.

– Det er altså nyttig å vite noe om sjalusi, sier Kennair. –  I studien vår om tilgivelse av utroskap var menn kanskje litt naive rundt både partners og egen emosjonelle utroskap, og det er jo slikt som kan true forholdet.

Evolusjonen har gitt folk som kan tolke sjalusi en ekstra hjelp til å formere seg og beholde en partner som kan hjelpe til med å fostre opp ungene. Selv om dette ikke er like avgjørende i vår kultur lenger, siden en enslig forelder lettere kan fostre opp unger enn før, er følelsene og evnene våre til å tolke signaler fremdeles en del av oss.

Referanse: Bendixen, M., Kennair, L.E.O. Factors that Influence People’s Beliefs About Men’s and Women’s Jealousy Responses. Evolutionary Psychological Science 9, 477–490 (2023). https://doi.org/10.1007/s40806-023-00379-8