Bærekraft ga annerledes teater

Bruk og kast. Innkjøp av materialer og kulisser. Manus printes. Teaterproduksjon er ikke alltid miljøvennlig. Dette har en teaterlærer ved NTNU gjort noe med.

Den kreative bransjen har ikke vært så opptatt av gjenbruk og miljø. Kostymer, scenemateriale, nye versjoner av manus. Nytt stykke, nye innkjøp. Bærekraft har lett for å bli glemt.

Dette ønsket teaterlærer Elena Perez og Seksjon for drama og teater ved NTNU å gjøre noe med. Dermed startet jobben med å innpasse bærekraftmål i teaterutdanningen ved universitetet.

Arbeidet er nå presentert i en fagartikkel i Nordic Journal of Art & Research. 

Kunst, kultur og bærekraft

– I starten var målet å aktivere noen av FNs bærekraftmål i et studieprogram, slik at studentene kunne lære seg hvordan kunst og kultur kan bidra til en bærekraftig utvikling. Etter noen måneder utvidet ideen seg. Hva med å inkludere bærekraft i alle våre praktiske emner? forteller Perez.

Praktiske emner er emner hvor studentene jobber og lærer «på gulvet», og deres eksamen er praktisk, f.eks. gjennom en teaterproduksjon.

– Vi startet med å inkludere bærekraft i det første praktiske emnet som studentene møter, nemlig «teaterproduksjon». Dette er et emne for førsteårsstudenter på bachelor-programmet for teater. Her lærer studentene om teaterproduksjon ved å sette opp et stykke.

Bærekraft som tema og prosess

Det var viktig ikke å ha bærekraft som en tilleggsting, men en del av emnet. Disse målene ble utarbeidet:

  • Ha kunnskap om bærekraftige praksiser i utøvende kunstneriske fag
  • Være i stand til å finne bærekraftige løsninger, være kritisk i vurderingen av materialbruk og energibruk
  • Få en ny type kompetanse hvor bærekraft er i sentrum av praksis

– Dette betydde å jobbe veldig konkret med å redusere CO2-utslipp i alt vi gjorde, sier Perez.

– For eksempel må studentene vurdere om det vil være bærekraftmessig lønnsomt å bruke papir eller mobiltelefon/ipad mens de jobber med manus, forteller Perez. I løpet av arbeidet med en oppsetning skrives manus om mange ganger. Skal hver oppdatering skrives ut på papir, eller er digitale verktøy bedre?

De landet på at om man kjøpe nye ipader og telefoner, som er mer forurensende å produsere enn papir, er det bedre å skrive ut oppdateringene. Og motsatt.

Annet kunstnerisk uttrykk

I fagartikkelen analyserer Perez hvordan den praktiske implementeringen av bærekraftsmål i teaterproduksjonen bidro til at forskjellige kunstneriske uttrykk ble skapt.

– Studentene har arbeidet fram den ene løsningen etter den andre. Bærekraft ble en inspirasjonskilde i det kreative arbeidet og manifesterte seg i forskjellige kunstneriske element i produksjonen.

Bærekraftig Teater

Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov. Stykket var eksamen i teaterproduksjon for førsteårs bachelorstudenter våren 2023. Foto: Marie Antonsen

For eksempel: Alle studentene kildesorterte alt de brukte underveis i produksjonen, fra plastemballasje fra lunsj til lyspærer og kartong og klær. En studentgruppe endte opp med å bruke søppelet som en del av scenografien for sitt stykke.

Flere av gruppene valgte å lage egne kostymer ved å gjenbruke og redefinere materialer fra den eksisterende garderoben. Kan denne skjorta bli til et skjørt? Kan scenografien redesignes til å brukes et annet sted i post-produksjonen? Har vi gode løsninger for resirkulering back-stage?

Fra irritasjonsmoment til kreativ gave

Det har nå gått noen semester siden bærekraftarbeidet på Drama og teater startet.

– Før vi begynte, antok vi at det hovedsakelig var lyssetterne, scenografene og produsentenes jobb å håndtere bærekraftarbeidet. Både underviserne og studentene vet nå at også regissøren, skuespillerne, PR-ansvarlige, det vil si alle, har en rolle i dette arbeidet. Det gir også ekstremt mye mer til den kreative prosessen enn om man har en person som skal gå rundt på teateret og være «bærerkraftpoliti» og minne alle på å huske på bærekraft.

– Bærekraft kan på denne måten bli et verktøy for kreative uttrykk i teateret. Det er enda et verktøy i verktøykassen, på samme måten som lys, lyd, kropper og video er verktøy, sier Perez.

Referanse
Elena Perez: Turning it sustainable: implementing sustainability goals in theatre productions at NTNU  Nordic Journal of Art & Research https://doi.org/10.7577/ar.5247