Dobbeltstandard. Bildet viser en skeptisk kvinne som ser inn i kameraet. Mann til venstre.
For langvarige forhold fant forskerne ingen dobbeltstandard. For korttidsforhold bedømmes menn strengere. Dette er altså en motsatt dobbeltstandard enn de fleste av oss tror. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Seksuelt erfarne kvinner dømmes ikke strengere enn menn

Det er ikke sant at kvinner med mange seksualpartnere blir sett ned på mens menn blir beundret for samme oppførsel. Folk flest er selv mer liberale enn de tror at andre folk er. Men ikke all atferd er OK.

Du har kanskje trodd på den du også, historien om hvordan menn med mange seksualpartnere egentlig blir beundret, mens kvinner med mange seksualpartnere fordømmes. Dette kalles seksuell dobbeltstandard på fagspråket, eller dobbeltmoral på godt norsk.

Men sånn er det ikke. Det er en myte, viser en ny undersøkelse.

– Vi finner ikke at kvinner utsettes for de tradisjonelle dobbeltstandardene, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Tvert imot bedømmes menn litt strengere enn kvinner om det blir snakk om kortvarige seksuelle forhold. Men myten er seiglivet, og svært mange tror på den.

Dobbeltstandard er en myte

– Alle tror at kvinner blir utsatt for større grad av sosial kontroll enn menn gjør. Men det finner vi ikke når vi spør folk om hvordan de bedømmer kvinner og menns seksuelle atferd. Folk er langt mer liberale selv enn de antar at samfunnet er, sier professor Mons Bendixen ved samme institutt.

– Sannsynligvis er det også slik at mye tidligere forskning har fokusert kun på langtidsforhold, og ikke korttidssex. Dette i seg selv bidrar kanskje til myten, selv om vi heller ikke der finner tegn til dobbeltstandarder, fortsetter Kennair.

Seksuelle dobbeltstandarder har liten rot i virkeligheten, til tross for at det er en varig og forlokkende del av folks psyke.

Professorene ved NTNU samarbeidet med to internasjonale forskere innenfor fagfeltet, Andrew Thomas fra Swansea University og David M. Buss fra University of Texas at Austin.

– Forskningen styrker tidligere funn om at seksuelle dobbeltstandarder har liten rot i virkeligheten, til tross for at det er en varig og forlokkende del av folks psyke, sier seniorforeleser Andrew G. Thomas.

Dobbelstandard. Bildet viser et flørtende par.

Deltakerne måtte anslå hvor sannsynlig det var at de ville anbefale en venn å inngå et kortvarig eller langvarig seksuelt forhold med potensielle partnere. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sjalusi, utroskap, kontroll og onani også

Forskergruppen undersøkte hvordan heterofile norske kvinner og menn vurderer mulige partnere på vegne av kvinnelige og mannlige venner.

Deltakerne fikk vite den seksuelle forhistorien til disse mulige partnerne. De fikk vite antall seksualpartnere, men også om vedkommendes sjalusihistorie, utroskap, kontrollerende atferd og såkalt selvstimulering, det som resten av verden kaller onani eller masturbering. Over 900 personer var med i undersøkelsen.

Deltakerne måtte anslå hvor sannsynlig det var at de ville anbefale en venn å inngå et kortvarig eller langvarig seksuelt forhold med disse potensielle partnerne.

For langvarige forhold fant vi ingen dobbeltstandard. For korttidsforhold bedømmes menn strengere, altså en motsatt dobbeltstandard.

Det hele ble satt inn i tydelige rammer gjennom en teori om seksualitet og partnervalg kalt Seksuell strategiteori. Dette er en teori om hvordan menn og kvinner vurderer langtids- og korttidsforhold ulikt. Resultatene er klare.

Menn bedømt strengere for one night stands

– Hovedfunnene kan oppsummeres slik, sier Kennair:

For langvarige forhold fant vi ingen dobbeltstandard. For korttidsforhold bedømmes menn strengere, altså en motsatt dobbeltstandard.

Dobbeltstandard. Bildet viser en liten familie på tre.

Folk bedømmes generelt strengere om det er snakk om langvarige forhold. Men det er ingen forskjell på kjønnene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Og deltakerne bedømte begge kjønn strengere for langtidsforhold enn for one night stands. Dette er ny og viktig kunnskap, sier professor Bendixen.

Kravene er altså høyere for å inngå langtidsforhold enn for kortidsforhold. For korttidsforhold bedømmes menn strengest.

Dette vil nok flere benekte. Det er nærmest sett som en absolutt sannhet at seksuelt eksperimenterende kvinner blir dømt strengere enn menn gjør. Men det blir ikke mer sant likevel.

Kritikken av folk med mange seksuelle forhold er i det hele tatt ikke særlig sterk. Det blir nok litt uglesett, men ikke veldig, og altså stort sett likt mellom kjønnene.

Hvorfor skulle menn fordømme kvinnene?

Professorene er ikke særlig overrasket over resultatene.

– Hvorfor i all verden skulle menn være fordømmende overfor kvinner som ønsker å ha sex med dem? undrer professor Kennair.

Professorene er heller ikke overrasket over at det faktisk under visse forutsetninger kan forholde seg motsatt.

Dette siste har nok en sammenheng med at kvinner generelt oftere er mer skeptiske til visse former for seksuell atferd enn menn er.

Kvinner blir altså litt mer skeptiske enn menn gjør om en mulig korttidspartner for vennen deres har mange seksuelle forhold bak seg, eller er svært seksuelt aktiv.

Menn liker at kvinner onanerer

Når det kommer til punktet om selvstimulering, er folk flest enda mindre fordømmende enn når det kommer til å ha mange partnere. Her blir faktisk kvinner som onanerer bedømt mindre strengt enn menn gjør. Det gjelder spesielt for korttidsforhold.

– Menn synes det er sexy når kvinner onanerer, fastslår professor Kennair.

Heller ikke dette er noen overraskelse. Forskningen støtter altså opp om det du antakelig allerede har trodd. I det hele tatt er det fint lite som tyder på at mange bryr seg om folk onanerer eller ikke. De aller fleste synes det er helt greit.

– Menn er langt fra fordømmende overfor kvinner som masturberer. De er tvert imot svært åpne for det, spesielt med tanke på korttidsforhold. Dette er nøyaktig det vi ville forvente basert på evolusjonær teori. Menn er interessert i å få signaler om seksuell tilgjengelighet, sier Thomas.

Men ikke all atferd er akseptabel.

Dobbeltstandard. Kvinne sjekker partnerens telefon i senga.

Sjekker du telefonen til partneren? Er du sjalu og vil kontrollere den andre? Da er du ikke særlig attraktiv. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utroskap og kontroll er ikke OK

– Potensielle partnere med en historie med utroskap, sjalusi og kontrollerende atferd oppfattes som sterkt negativt for begge kjønn. Dette gjelder like mye mannlige som kvinnelige partnere, sier professor Bendixen.

Om du ikke greier å være trofast mot partneren, eller du ofte anklager partneren for å være utro, risikerer du altså at ryktet ditt og mulighetene dine i framtida tar skade av det.

– Dette gjelder for både korttidsseksuelle og langtidsseksuelle relasjoner. Men det gjelder spesielt hvordan deltakerne bedømmer hvor egnet noen er for et langsiktig seksuelt forhold, sier professor Bendixen.

En forhistorie med utroskap og kontrollerende atferd er mer problematisk når folk vurderer partnere for et langvarig forhold både for seg selv og for vennene sine.

Sånne vaner er altså mest alvorlig når noen skal vurdere om det er verdt å gjøre forholdet til noe mer enn ei natt eller to. Folk vil ikke ha sånne partnere, verken for seg selv eller noen de kjenner.

– En forhistorie med utroskap og kontrollerende atferd er mer problematisk når folk vurderer partnere for et langvarig forhold både for seg selv og for vennene sine, sier professor Kennair.

Religion, avsky og egen åpenhet

Forskergruppen undersøkte også faktorer som religiøsitet, tilbøyelighet til å føle vemmelse knyttet til det seksuelle, og egen interesse for å ha kortvarige seksuelle forhold.

Dobbeltstandard. Bildet viser et par i sengen.

Hvordan du selv er påvirker vurderingen din. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Disse faktorene har en sammenheng med om deltakerne vil anbefale sine venner å inngå i seksuelle relasjoner med partnere med en omfattende seksuell forhistorie, sier professor Kennair.

Eller mer konkret:

De minst religiøse, som ikke bryr seg stort om noen har sex på naborommet, og som selv er mer åpne for uforpliktende sex, anbefaler i større grad venner å ha sex med folk som har hatt mange partnere, som onanerer mye eller som er kontrollerende eller utro.

– Korttidsseksuell orientering er den eneste individuelle faktoren som påvirket disse anbefalingene mer for kvinnelige venner enn for mannlige venner, sier professor Bendixen.

Med andre ord: Om du selv er mer åpen for korttidssex, er det mer sannsynlig at du anbefaler en likesinnet som partner for en kvinnelig venn.

Gjelder for fremmede og i Vesten

To ting bør nevnes her. Det første er at vi antakelig er strengere overfor familie og nære slektninger enn vi er overfor fremmede. Dette er fordi vi vil at disse skal skaffe seg spesielt gode partnere, og det har både biologiske og kulturelle forklaringer.

– Men de aller fleste mennesker er vi jo ikke i nær slekt med, sier professor Kennair.

Du må også huske at alt dette gjelder for Vesten, nærmere bestemt Europa og Nord-Amerika. Forskerne vet ikke hvordan dette forholder seg i andre deler av verden der religiøse og andre kulturelle faktorer kan påvirke resultatene. Eller kanskje ikke.

– Dette er den første undersøkelsen av seksuell dobbeltstandard i Norge. Men vi finner en gryende mangel på seksuelle dobbeltstandarder i alle kulturer vi studerer, sier Thomas.

Referanse: Leif Edward Ottesen Kennair, Andrew G. Thomas, David M. Buss, and Mons Bendixen, Examining the Sexual Double Standards and Hypocrisy in Partner Suitability Appraisals Within a Norwegian Sample, Evolutionary Psychology 2023 21:1 https://doi.org/10.1177/14747049231165687