Anger. Bilde av misfornøyd par i senga.
Anger etter en one night stand, eller fordi du takket nei til en, gjør ingen forskjell neste gang du får et tilbud. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Anger rundt one night stands hjelper ingenting

Angrer du på det du gjorde sist du fikk tilbud om en one night stand? Du har antakelig ikke lært noen verdens ting til neste gang.

Mange tror at anger er lurt, for det må jo bare bidra til at du ikke gjentar en feil, ikke sant?

Men sånn er det neppe. Heller ikke når det kommer til one night stands, viser ny forskning fra Institutt for psykologi ved NTNU.

Vi gjentar det vi så på som en tabbe, og vi angrer like mye på det neste gang.

– Folk fortsetter med samme seksuelle atferd og samme nivå av anger, stort sett, fastslår professor Leif Edward Ottesen Kennair.

Vi gjentar altså det vi så på som en tabbe, og vi angrer like mye på det neste gang.

Sammen med professor Mons Bendixen og postdoktor Trond Viggo Grøntvedt har professor Kennair undersøkt om seksuell anger er funksjonelt, at det bidrar til noen endring i oppførselen.

Anger. Bilde av kvinne som angrer noe.

Du tror kanskje at anger hjelper deg til å unngå å gjøre samme feil? Men nei. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Kvinner angrer på ja, menn angrer på nei

Deltakerne i studien besvarte et spørreskjema om seksuell anger to ganger med omtrent 4,5 måneders mellomrom. En slik fremgangsmåte gjør det mulig å studere endringer over kortere tidsrom.

Både kvinner og menn kan angre på det de gjorde sist det dukket opp en mulighet for uforpliktende sex. Men de angrer ofte på helt forskjellige utfall.

Anger. Bildet viser rot etter fest.

Gjort noe dumt? OK. Det har vi jo alle. Anger hjelper neppe. Illustrasjonsfoto: Colourbox

For når kvinner angrer i denne sammenhengen, er det oftere fordi de hadde uforpliktende sex. Menn angrer oftere fordi de lot en mulighet for uforpliktende sex gå fra seg.

– Vi ville se om denne angeren bidro til en endring i atferd neste gang, sier professor Mons Bendixen.

– Mange følelser, som vemmelse som beskytter mot smitte og frykt som beskytter mot fare, er funksjonelle. En evolusjonær tilnærming har hjulpet oss å forstå angst ved å forstå funksjonen til frykt: fight-flight-freeze handler om å unngå farer og forsvare oss mot dem, sier Kennair.

Mange antar anger har en funksjon

Mange psykologer antar at også anger og andre følelser har en funksjon: at de skal påvirke atferden vår slik at vi tilpasser den. For eksempel at vi, etter å ha opplevd negative følelser, vil endre atferd for å redusere faren for å få slike negative følelser senere.

Folk flest antar at anger egentlig er en bra negativ følelse.

– Forskere har funnet at folk flest mener dette om anger. Folk flest antar at anger egentlig er en bra negativ følelse. De antar det bidrar til at de ikke gjør det de angret på om igjen, sier postdoktor Trond Viggo Grøntvedt.

Om anger virker, må vel angrende menn oftere ha uforpliktende sex neste gang sjansen byr seg? Samtidig skulle du tro at angrende kvinner enten ville velge bedre partnere, ha sjeldnere uforpliktende sex eller i større grad prøve å komme inn i faste forhold.

Men nei. Sånn er det ikke. Funnene fra studien viser at dette ikke skjer, og at vi altså ikke lærer av det vi så på som en feil.

Ikke overrasket

Så hvorfor er det sånn? Hvorfor lærer vi ikke av våre feil? Antakelig fordi oppførselen din avhenger av personligheten din, som igjen er noe ganske annet og mer komplisert enn en kortere eller mer langvarig følelse av anger.

Dersom anger skulle hjelpe, burde ikke de fleste syndere bli helgener?

Vi er stort sett de vi er, og når muligheten byr seg og kåtskapen tar overhånd, eller ikke, reagerer vi antakelig akkurat som sist.

Anger. Bilde av kvinne med angerfylt blikk.

Så kanskje du rett og slett angrer på altfor mye? Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Vi er ikke så overrasket, konstaterer Kennair. – Dersom anger skulle hjelpe, burde ikke de fleste syndere bli helgener? Hva angrer du oftest på? Har det endret atferden din? spør han.

Angeren er tilpasningsdyktig, ikke konstant. Angeren er adaptiv, som psykologene kaller det. Den endrer seg etter forholdene.

– Vi har gjentatt at anger er adaptivt i alle våre artikler om temaet de siste årene. Nå har vi altså testet det, sier Kennair.

Ingen andre har testet anger for seksuell atferd. Kanskje har mange forskere gått ut fra at de visste nok? Selv fremragende folk på feltet har gått ut fra at anger skulle hjelpe oss til å lære.

– Vi fant svært lite om dette andre steder. Men mye om at folk tenker at anger er lurt, sier postdoktor Trond Viggo Grøntvedt.

Trenger du virkelig angre så mye?

– Kanskje er det isteden lurt å tenke på hva vi angrer på i hverdagen, og hva vi faktisk gjør så ofte at vi får rik anledning til å angre på det, sier Kennair.

Har du trent nok i det siste? Spist for mye? Gjort alt du burde? Sagt noe du ikke burde sagt? Hjelper det å angre noe? Ikke det?

Har du trent nok i det siste? Spist for mye? Gjort alt du burde? Sagt noe du ikke burde sagt? Hjelper det å angre noe? Ikke det? Dette ligner jo også på grubling, der mange deprimerte antar at det er lurt å gruble, selv om de blir mer nedstemt av å gruble.

– Samtidig er det enkelte som tenker at depressiv grubling og bekymring er lurt. Men vi behandler jo depresjon og generaliserte angstlidelser med å hjelpe folk å slutte å gruble og å slutte å bekymre seg. Alt mennesket gjør, tenker eller føler er ikke evolusjonære tilpasninger, noen ganger er det ikke hensiktsmessig heller, påpeker Kennair.

Kilde: Leif Edward Ottesen Kennair, Trond Viggo Grøntvedt, Mons Bendixen. The Function of Casual Sex Action and Inaction Regret: A Longitudinal Investigation. Evolutionary Psychology. First Published February 25, 2021. https://doi.org/10.1177/1474704921998333