Slag. Illustrasjonsfoto som viser kvinne med plager i hodet.
Hjerneslag kan ramme svært ulikt. Noen blir mye trøttere enn andre. Illustrasjonsfoto: COlourbox

Disse blir mer utmattet etter et slag

Noen får det verre enn andre etter et slag. Slagpasienter med kognitive og følelsesmessige plager er oftere utmattet og sover mer på dagtid, viser nye undersøkelser.

Cirka 9000 mennesker legges inn på norske sykehus med hjerneslag hvert år. Omtrent halvparten av disse pasientene føler seg utmattet, og mange pasienter sover mer på dagtid enn før slaget. For mange er dette utfordrende og påvirker hverdagen i stor grad.

Likevel vet vi fortsatt lite om hvilke faktorer som fører til økt utmattelse og dagtidssøvn etter slag. Vår forskningsgruppe ønsket derfor å undersøke om kognitive og følelsesmessige plager har sammenheng med økt utmattelse og søvn på dagtid.

Resultatene våre ble nylig publisert i en artikkel i tidsskriftet Frontiers in Neurology.

Folk med kognitive og følelsesmessige plager sliter

Analysene våre viser at pasienter som rapporterer om dårligere hukommelse og konsentrasjon 3 måneder etter slaget, har en høyere risiko for å være mer utmattet og sove mer på dagtid ved 12 måneder.

Det samme gjelder pasienter som rapporterer om større angst- og depressive plager 3 måneder etter slaget.

Både kognitive og følelsesmessige plager er altså viktige faktorer for økt dagtidssøvn og utmattelse etter slag. Dette viste seg også når vi tok hensyn til andre faktorer som alder, kjønn, alvorligheten av slaget, og søvnkvalitet om natten, samt deres relasjon med hverandre over tid.

Studien ble gjennomført av forskere i Vascular Disease Research Group ved NTNU i samarbeid med forskere fra Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus.

Ramune Grambaite leder gruppen ved NTNU. Hun er førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi og klinikkleder for Nevropsykologisk poliklinikk ved Institutt for psykologi ved NTNU. Elisabeth Kliem, stipendiat i forskningsgruppen, er førsteforfatter av denne artikkelen.

Vi brukte data fra NORSPOT, en studie som ble gjennomført ved Akershus universitetssykehus mellom 2012 og 2013. I den studien svarte slagpasientene på spørreskjemaer 3 og 12 måneder etter slag. Pasientutvalget i vår studie  hadde relativt milde infarkter, og ingen kjente kognitive eller følelsesmessige utfordringer før slaget.

Viktig å følge opp pasienter etter slag

Både kognitive og følelsesmessige plager er vanlige etter slaget. Resultatene våre viser at det er viktig å følge disse plagene opp i subakuttfasen etter slaget.

Dersom vi klarer å identifisere og behandle slagpasienter som strever med det kognitive og følelsesmessige, kan dette redusere risikoen for økt utmattelse og søvnbehov på lang sikt.

Trengs mer forskning

Denne studien er et viktig steg mot en bedre forståelse av utmattelse og økt søvnbehov etter slag. Kognitive og følelsesmessige plager etter slaget blir ofte ikke oppdaget i den rutinemessige oppfølgingen, men kan påvirke pasientens hverdag i stor grad.

Vi håper derfor på mer forskning innen dette feltet, siden det kan føre til bedre diagnostikk og behandling av pasientene på lang sikt.

Referanse: Kliem E, Labberton AS, Barra M, Olsen A, Thommessen B, Thomas O, Gjestad E, Indredavik B, and Grambaite, R. Self-reported cognitive and psychiatric symptoms at 3 months predict single-item measures of fatigue and daytime sleep 12 months after ischemic stroke. Frontiers in Neurology. 2022;13. https://doi.org/10.3389/fneur.2022.944586