Fotball. Illustrasjonen forestiller en fotballkamp.
Skal du bli stjerne? Da må du være forberedt på svært mange hindre på veien. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Dette strever gryende fotballstjerner mest med

Overgangen fra junior- til seniorfotball er stor. Forskere har identifisert noen av de største stressfaktorene for dem som vil fortsette med fotball på elitenivå.

Om du vil bli skikkelig god i fotball, må du greie å håndtere press, for det blir det mye av. Å spille på høyt voksennivå kan kreve mye. Veien er lang og kan være stressende. Men hva er verst?

– En av de store overgangene er den fra juniornivå til senior. Den er vanskelig for mange talentfulle fotballspillere, sier Stig Arve Sæther, førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Norske og britiske forskere har sammen undersøkt hvilke hindringer som møter juniorspillere som tar steget over til seniorfotball.

Undersøkte juniorspillere

Sammen med  idrettspsykologen i Aston Villa FC Martin Littlewood og idrettspsykolog i akademiet til Manchester United FC, Daniel Ransom, ønsket Sæther å undersøke stress knyttet til overgangen fra junior til seniorfotballen.

– Vi ville finne ut hvordan juniorspillere ser på stress knyttet til prestasjoner og organisering når de går videre til voksenfotball, sier Sæther.

Forskerne intervjuet ti unge spillere. Fem av dem gikk fra junior direkte til elitefotball, mens de andre fem gikk fra junior til et lavere seniornivå. Men de møtte mange av de samme utfordringene.

Dette står i veien for fotball

Noen utfordringer pekte seg ut som spesielt store.

Fotball. Bildet viser keeper med ball under armen.

Ofre og fortsette? Er det verdt det? Foto: Shutterstock, NTB

– Disse utfordringene er direkte knyttet til ledelse og organisering av fotballen, men også til personlige forhold, sier førsteamanuensis Sæther.

Blant forholdene som er direkte knyttet til fotballen er disse:

  • Høyere forventninger til prestasjoner.
  • Krevende forberedelser for å prestere høyt nok.
  • For liten oppfølging fra trenere og klubbapparat som skaper usikkerhet.
  • Uklar kommunikasjon rundt lagforhold.

Blant de personlige forholdene pekte disse seg ut:

  • Krav om å prioritere fotball foran venner.
  • Mulighet for å kombinere fotballen med en annen karrierevei gjennom studier eller jobb.

Må redusere stresset i overgangen

Overgangen mellom junior- og seniornivå er lite forsket på. Men noen funn er klare.

– Spillere etterlyser blant annet kamparenaer der de kan prestere, sier Sæther.

Dette kan for eksempel være utlån til klubber på lavere nivå, for at spillerne både skal få spilletid, men også spilletid på riktig nivå for sin utvikling.

– Spillere som kommer fra juniornivå peker også på liten tilknytning til de etablerte seniorspillerne og lite tilbakemelding fra seniortrenerne, poengterer Sæther.

Spillerne etterlyser også et apparat som kan gi dem sosial støtte i overgangen.

– Resultatene viser hvor viktig det er å redusere stresset for spillere som tar steget fra junior til seniornivå, sier han videre.

Ellers risikerer fotballklubber å gå glipp av store talenter. Spillerne vet ikke om de er på riktig vei i sin utvikling fordi de ikke vet hva som er normalt.

Noen talenter kan naturlig nok gå til andre klubber som gir dem bedre oppfølging. Andre finner det simpelthen ikke bryet verdt å fortsette med fotball og legger opp til fordel for venner eller en annen karriere.

Referanse: Rye, A., Ransom, D., Littlewood, M., & Sæther, S. A. (2022). Performance and organizational stressors in the junior-to-senior transition in football. Current Issues in Sport Science (CISS), 7, 003. https://doi.org/10.36950/2022ciss003