Hørselshemmede barn testes i Tanzania.
Her tester barn hørselen sin ved hjelp av spillet, som er utviklet av norske forskere. Foto: SINTEF

Europeisk innovasjonspris til hørselsscreening av barn

En spillbasert test som avdekker hørselstap hos barn fikk nylig en europeisk innovasjonsmedalje. Testen og teknologien bak er utviklet av norske forskere.

Prosjeket “I Hear You” er et samarbeid mellom SINTEF og NTNU, samt to lokale partnere i Tanzania. Prosjeketet har utviklet og testet en ny metode for å avdekke hørselstap hos barn ved hjelp av spillteknologi. Teknologien er enkel  i bruk og kan gjøres tilgjengelig “over alt”, fordi testen gjøres med vanlige nettbrett og hodetelefoner.

Målet har vært å lage en hørselstjeneste for lokalsamfunn, slik at nedsatt hørsel hos barn blir oppdaget så tidlig som mulig.

Nå videreføres prosjektet under navnet “I Hear You 2”, og målet er å se på effekten av ulike tiltak som kan bidra til å bedre utdanningen til barn med nedsatt hørsel. “I Hear You 2” fikk nylig en tredjeplass i EARTOs (European Association of Research and Technology Organisations) «Innovation Award» for 2022 i kategorien «Impact expected».

Her kan du se videoen som presenterer teknologien:

Prosjektene har vært og er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmene Visjon2030 (A new Hearing Care Service in Tanzania, I Hear You, NFR 267527) og Norglobal2 (Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania, I Hear You 2, NFR 316345).