Hvaler. Bildet viser en blåhval.
Blåhvaler er verdens største dyr. I dag regner forskere med at det bare finnes mellom 5000 og 15.000 voksne individer igjen. Dette er bare noen få prosent av bestanden som fantes før den omfattende jakten i forrige århundre. Foto: Andrew Sutton, Shutterstock, NTB

De tjuvlytter på hvaler i Arktis

På kryss og tvers i jordas hav ligger rundt 1,2 millioner kilometer med fiberoptiske telekommunikasjonskabler. Nok til å gå rundt planeten 30 ganger. Disse kan også brukes til å spionere på hvaler.

Forskere har nå lykkes med å bruke fibre i undersjøiske kabler som et passivt lyttesystem. Det gjør at de kan brukes til å høre på og overvåke på hvaler.

Hvalene er enorme, men de lever i et enda større miljø – verdens hav. Forskere bruker en rekke verktøy for å studere hvor de befinner seg. Det inkluderer også satellittovervåkning, overvåking fra lufta, direkte observasjoner og å legge ut hydrofoner, et lytteapparat, i havet for å høre på dem.

Men nå, for første gang, har altså forskere greid å lytte passivt etter hvaler, på sett og vis tjuvlytte på dem, ved å bruke fiberoptiske kabler som allerede fins i havene.

Satellittsystem på havbunnen

Systemet med de fiberoptiske havbunnskablene kan vi beskrive som et slags satellittsystem på havbunnen.

Teknikken kalles Distributed Acoustic Sensing (distribuert akustisk måling) eller DAS. Den bruker et instrument som består av en laserkilde og en datamaskin som analyserer det tilbakespredte lyset i fiberen. Dette instrumentet blir kalt en «interrogator» som altså blir brukt til å «avhøre» fiberen. Instrumentet tar i bruk ubrukte ekstra fibre i kabelen, såkalte «mørke» fibre som ikke blir brukt til kommunikasjon samtidig.

Forskningen ble utført på Svalbard, i Isfjorden der bardehvaler som for eksempel blåhval spiser seg opp om sommeren.

Hvaler. Et skjema som viser hvordan signalene fungerer.

Illustrasjonen viser hvordan DAS virker. En interrogator sender en laserpuls fra en bakkestasjon gjennom den fiberoptiske kabelen. Kabelen har defekter som vi kan utnytte. Lydene under vann får defektene til å endre seg ørlite grann. Dette sender tilbake et signal som interrogatoren kan tolke. Grafikk: Marte Finsmyr og Léa Bouffaut

– Jeg tror dette kan endre feltet marin bioakustikk, sier Léa Bouffaut, førsteforfatter av en artikkel som nylig ble publisert i Frontiers in Marine Sciences.

Bouffaut var postdoktor ved NTNU da hun begynte med dette arbeidet. Nå er hun ved K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics ved Cornell University i New York, der hun arbeider videre innenfor det samme feltet.

Fiberoptiske kabler er overalt

Bouffaut sier noe av det beste med systemet er at forskerne kan dra nytte av et allerede eksiterende, verdensomspennende nettverk.

Med dette systemet, som i bunn og grunn er det vi kan kalle et nettverk av hydrofoner, får forskerne mulighet for å overvåke et mye større område.

Hvaler. Bildet viser en blåhval ovenfra.

En blåhval fotografert fra lufta. Foto: Chase Dekker, Shutterstock, NTB

– Å plassere ut hydrofoner er ekstremt dyrt. Men fiberoptiske kabler finnes over hele verden, og er tilgjengelige, sier Bouffaut. – Dette er på mange måter en parallell til satellittbilder av jorda som har gitt forskere fra mange fagfelt muligheten for å utføre mange ulike studier av planeten. For meg er dette havets satellitter.

Bouffaut sier at andre typer hvalovervåking som er avhengig av lyd ofte bare gir ett eller noen få lokaliseringspunkter fra en hydrofon. Slike lokaliseringspunkter gir begrenset dekning av et område, og er selvsagt ikke likt spredd ut over alle hav. Dette kan for eksempel gjøre det utfordrende for forskerne å studere vandringsruter. Det blir som å lete etter nåla i høystakken.

Som en kontrast gir DAS forskerne ikke bare muligheten for å oppdage lyder fra hvaler, men de kan bruke fibernettverket til å lokalisere hvor hvalene er til gitte tider, med en enestående nøyaktighet, forklarer hun.

– Fordi vi mottar lyden fra ulike vinkler, kan vi til og med få posisjonen til dyret. Dette er en kjempefordel. Om vi tar det enda lengre, noe som fremdeles krever mer arbeid, kan vi gjøre dette i sanntid. Det ville virkelig endre hele situasjonen for lydovervåkning av hvaler, sier kollega og medforfatter Hannah Joy Kriesell. Hun er forsker ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU.

Kan høre båter og jordskjelv

– Teknologien gir også forskerne mulighet for å høre andre lyder som bæres gjennom vannet, fra store tropiske stormer til jordskjelv og forbipasserende skip, sier Martin Landrø, medforfatter og professor i geoakustikk ved Institutt for elektroniske systemer (IES) ved NTNU.

Landrø leder også Centre for Geophysical Forecasting (Senter for geofysisk varsling og overvåking), et Senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Forskningsrådet.

– Om noe beveger seg i nærheten, eller lager en lyd i nærheten av fibrene som er gravd ned i sjøbunnen, kan vi måle det, sier han. – Vi så selvsagt mye skipstrafikk, mange jordskjelv og vi kunne oppdage fjerne stormer. Sist, men ikke minst – hvaler. Vi oppdaget alt i alt minst 830 lyder fra hvaler.

Landrø sier at det å oppdage fjerne stormer var mulig på grunn av de lavfrekvente, seismiske signalene som bølgene fra de store stormene skaper. Denne metoden ble etablert av oseanografen Walter Munk i 1963, da han målte bølger fra antarktiske stormer på Samoa i Stillehavet, forteller Landrø.

– I den lavfrekvente delen av dataene greide vi å se stormer som fant sted i sør-Atlanteren 13.000 kilometer unna, og vi kunne bestemme distansen til stormen, sier han. – Vi detekterte minst fire-fem forskjellige store stormer som fant sted og kunne gå tilbake til meteorologiske data og identifisere dem ved navn.

Covid-19 og en tur til Svalbard

Forskerne samarbeidet med Sikt, Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som ga tilgang til 250 kilometer med fiberoptiske kabler i sjøbunnen rundt Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Kabelen går fra Isfjorden og ut i det åpne havet. Der brukte de 120 kilometer av kabelen som et langt stetoskop på havbunnen.

Forskningsgruppen inkluderte også Alcatel Submarine Networks Norway, som har utviklet interrogatoren som ga gruppen muligheten for å knytte seg til den fiberoptiske kabelen fra Sikt.

To forskerne dro til Longyearbyen i juni i 2020, helt i begynnelsen av Covid-19-pandemien. De fikk bruke verktøyet i 40 dager.

Fiberkabelen mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund ble lagt i 2015 etter fem års planlegging og forarbeid. Den ble i hovedsak finansiert av norske myndigheter.

– Den skulle tjene forskningsmiljøene og landmålingsstasjonen i Ny-Ålesund med høy og robust kommunikasjonskapasitet, sier medforfatter og avdelingsdirektør Olaf Schjelderup i Sikt. – DAS og eksperimentet med å observere hvaler viser en helt ny bruk av denne typen fiberoptisk infrastruktur som gir glimrende og unike vitenskapelige muligheter.

Schjelderup noterte seg en annen fordel ved eksperimentet, nemlig dataoverføring med høy hastighet fra Sikt-nettverket (tidligere Uninett) som ga overføring av rådata i nær sanntid fra DAS i Longyearbyen til Trondheim.

– I Trondheim kunne forskerne nesten umiddelbart studere signalene fra havet utenfor Svalbard. Dette er et godt eksempel på et paradigmeskifte i distribuering av innsamlede data, sier han. – Det som her er gjort på Svalbard baner vei for å rulle ut flere av denne typen optiske sensorer som en permanent infrastruktur som samler inn og prosesserer data fra ulike steder i nær sanntid. Både for forskning og andre formål.

7 terabytes hver dag

Bouffaut og Kriesell jobbet med å analysere kontinuerlige data fra 40 døgn med eksperimenter. I alt måtte de analysere 7 terabytes hver dag, eller rundt 250 terabytes for hele perioden. De startet med å se på signaler fra punkter på kabelen som var 10 kilometer fra hverandre, som gjorde det hele mer håndterbart, ifølge Bouffaut.

Hvaler. En grafisk framstilling av hvallydene.

Illustrasjonen viser hvor hvallydene ble tatt opp, og hvordan lydene ser ut i et spektrogram. Grafikk: Léa Bouffaut

Utfordringen, i tillegg til den enorme mengden data involvert, var at de så etter signaler uten egentlig å vite helt eksakt hva de kunne vente seg.

– Dette er helt ny teknologi og en ny type data som ingen tidligere har sett på for å finne hvaler, sier Bouffaut.

Det var et møysommelig arbeid.

– Men det var virkelig spennende. Spesielt da vi begynte å se signaler fra hvaler, sier Bouffaut.

Hvordan vet du at dette er en hval?

Ett spørsmål får hun ofte, selv fra bioakustikere. «Hvordan vet du at dette er en hval?»

– Da sier jeg: Hvordan vet du at det er en hval når du har opptak fra hydrofoner? Vi gjenkjenner frekvensen, mønsteret, gjentakelsen og vi lytter til det, sier Bouffaut.

Hun legger til at nå som forskerne kjenner dataene bedre, kan de trene maskinmodeller for å forenkle og automatisere dataanalyseringen.

Bouffaut og Kriesell identifiserte signaler som er helt typiske rop for nord-atlantiske blåhvaler utenfor Isfjorden. Denne typen rop er assosiert med hannhvaler. De så også det som kalles D-rop, som er vokaliseringer der lyden går nedover, og som både hanner, hunner og kalver kan lage. Disse ropene identifiserte de innenfor de skjermede farvannene i fjorden.

Tidligere forskning har lenket D-rop med beiting eller sosiale sammenhenger, sier forskerne.

Skipstrafikken ved Svalbard og Bjørnøya øker. Dette skyldes blant annet de fiskerike farvannene. Foto: Uladzimir Navumenka, Shutterstock, NTB

Hvordan hvaler høres ut

Under er eksempler på noen av hvalropene. Frekvensen på disse ropene er skrudd opp med en faktor på 3,5, slik at de blir hørbare for det menneskelige øret.

  • Det første lydeksempelet er fra to hvaler, noe du kan høre om du bruker hodetelefoner. Den første hvalen er antakelig en nord-atlantisk blåhval som lager typiske lyder og D-rop. Hval to har en kort, nedoverrettet lyd, kanskje en finnhval.
  • Det andre lydeksempelet er en serie med typiske lyder og nedoverrettede sveip, trolig fra en nord-atlantisk blåhval og vist i grafikken over under (d) ved 25,1 kilometer.
  • Eksempel tre er en serie med nedoverrettede sveip fra en ukjent art, men mest trolig finnhval. Den finner du i grafikken over ved (d) og 49,0 kilometer.
  • Det fjerde lydeksempelet er en serie med typiske rip og nedoverrettede sveip fra nord-atlantisk blåhval. De vises i grafikken over ved (d) og 76,6 kilometer.
  • Det siste eksempelet er fra en nord-atlantisk blåhval som lagde både typiske rop og D-rop.

Arktis i endring

Bouffaut sier verdien av denne typen system er spesielt åpenbar i Arktis, der klimaendringene skjer to-tre ganger raskere enn gjennomsnittet på planeten.

– Arktis endrer seg svært raskt. Både dyr og mennesker bruker omgivelsene like raskt som isen smelter, sier hun.

Hvaler som blåhval holder ikke til i regionen året rundt ennå, men dette kan endre seg etter hvert som isen smelter, noterer hun seg.

Samtidig åpner den smeltende isen opp for at mer av Arktis tas i bruk av skipsfart, fiskerier og andre aktiviteter, som turisme.

– Så om hvalene endrer bruken av området, og kanskje bruker området for mer enn beiting eller for aktiviteter der de er svært sårbare, kan denne typen teknologi hjelpe oss med å overvåke disse endringene, sier Bouffaut.

Det er mulig å se hvalene når de kommer opp til overflaten for å puste, men lyd er anerkjent som den beste måten å studere hvalene på, siden de ellers er svært sky.

– Ved å studere lydene de lager, ropene og vokaliseringene, kan vi lære mye om dem. Vi kan lære hvor de befinner seg ved ulike tider på året, og hvordan og hvor de forflytter seg. Så vi får mye informasjon ved å tjuvlytte til dem, sier Kriesell.

En blåhval som ble drept i en skipskollisjon. Foto: Craig Hayslip, Oregon State University Marine Mammal Institute CC BY SA 20

Kan redusere risiko for kollisjon

Om DAS kan bli satt opp sånn at informasjonen blir analysert i sanntid, kan informasjonen bli sendt videre til skip i området der hval beiter og sosialiserer, og folk som jobber med å beskytte dyrene, sier Bouffaut.

– Potensielt kan vi redusere risikoen for at skip kolliderer med hvalene. Det ville være en svært stor ting, legger Kriesell til. – Ettersom isen i Arktis har smeltet, har skipstrafikken økt drastisk. Dette er et problem for dyrene. Dersom vi får muligheten for å informere skip om hvor hvalene befinner seg i sanntid, kan vi stoppe, eller i hvert fall redusere, risikoen for kollisjoner med skip.

Referanse: Léa Bouffaut, Kittinat Taweesintananon, Hannah Kriesell, Robin A Rørstadbotnen, John R Potter, Martin Landrø, Ståle E Johansen, Jan K Brenne, Aksel Haukanes, Olaf Schjelderup og Frode Storvik. Eavesdropping at the speed of light: distributed acoustic sensing of baleen whales in the Arctic. Frontiers in Marine Science. Accepted on May 20, 2022 Front. Mar. Sci. doi: 10.3389/fmars.2022.901348