Tvillinger. Bildet viser en mor som holder tvillinger.
Tvillingmødre er ikke mer fruktbare enn andre, selv om de i snitt føder oftere. Tvert imot gir flere fødsler økt sjanse for at minst én av disse er en tvillingfødsel. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Tvillingmødre er ikke mer fruktbare – bare heldigere

Forskere har trodd at tvillingmødre er en slags supermødre som er mer fruktbare enn andre. Men en ny studie viser at det ikke stemmer.

Tvillingfødsler er ikke direkte vanlige. Hos mennesker forekommer de i 1 til 3 prosent av alle fødsler.

Tidligere studier av fenomenet har konkludert med at tvillingmødre er mer fruktbare enn andre kvinner. Dette fordi disse i snitt føder oftere enn andre mødre. Noen har kalt dem «supermødre», som skal ha vært mer hardføre og hatt bedre helse.

Men nå har en internasjonal forskergruppe funnet ut at det ikke stemmer at tvillingmødre er mer fruktbare.

– Tvert imot er det sånn at når en kvinne føder flere ganger, øker sjansen for at minst én av disse fødslene er en tvillingfødsel. Tvillingmødrene er ikke supermødre, men har fått flere sjanser konstaterer senioringeniør og human atferdsbiolog Gine Roll Skjærvø ved Institutt for biologi ved NTNU.

Tvillinger. Bildet viser en mor på tur med tvillingene sine.

En super mor, men ikke nødvendigvis supermor. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

100.000 fødsler undersøkt

Gruppen gikk gjennom 100.000 europeiske fødsler fra den før-industrielle tida, så datagrunnlaget er stort.

– Da hadde vi naturlig fertilitet med store familiestørrelser. Det fantes ikke prevensjon eller andre metoder for å kontrollere antall barn, og ingen assistert befruktning, sier Skjærvø.

Hun og professor Eivin Røskaft ved samme institutt sto for de norske bidragene til den internasjonale forskergruppen. Hennes bidrag var innsamlede livshistoriedata fra kirkebøker i Soknedal og Smøla i Midt-Norge. Disse dataene brukte hun også under arbeidet med doktorgraden. De nye resultatene er publisert i Nature Communications.

Større helserisiko ved tvillinger, så hvorfor finnes de?

Tvillingfødsler forekommer blant mennesker over hele verden. Dette til tross for at de er forbundet med mye større helserisiko for både mor og barn både før, under og etter fødselen.

– På grunn av denne økte kostnaden, ser det ut til at det naturlige utvalget og evolusjonen har selektert mot tvillingfødsler. Men hvorfor har ikke de samme mekanismene fjernet dem helt? spurte forskergruppen.

En vanlig forklaring er at dødsrisikoen forbundet med å føde tvillinger delvis oppveies av en høyere fruktbarhet. Når det først går godt, har du dobbelt så mange barn som kan føre genene dine videre.

Tanken er at kvinner som er mer fruktbare enn gjennomsnittet også oftere løsner to egg under eggløsningen. Det betyr i så fall at det å føde tvillinger er et tegn på at du er mer fruktbar. Mange studier har støttet denne teorien.

Feil analysemetode i flere år

Men den nye studien finner feil ved de tidligere studiene og analysene. For hva kommer egentlig først?

Tvillinger. Bildet viser tvillinger som krangler.

Barn er en velsignelse. Tvillinger må være en dobbel velsignelse. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

– Tidligere studier kunne ikke fortelle oss om tvillingmødre føder oftere fordi de er mer fruktbare, eller fordi det å føde oftere øker sjansen for at en av disse fødslene er en tvillingfødsel, forklarer hovedforfatter Alexandre Courtiol ved Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research i Tyskland.

 De nye resultatene viser altså at kvinner som føder tvillinger ikke er uvanlig fruktbare. Den tidligere forskningen blandet sammen årsak og virkning.

– Om en mor føder oftere, er det mer sannsynlig at en av disse fødslene er en tvillingfødsel. Akkurat som det er mer sannsynlig at du vinner om du kjøper flere lodd, eller at du er involvert i en trafikkulykke om du kjører oftere, sier førsteforfatter Ian Rickard fra Durham University i Storbritannia.

Når du tar hensyn til denne lotterieffekten, finner forskerne ut at tvillingmødre faktisk føder barn sjeldnere enn andre, ikke oftere. Dette er altså stikk i strid med tidligere funn.

Nye metoder ga nye resultater

Datagrunnlaget for de 14 forskerne var fra førindustriell tid i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Sveits.

– Alle disse dataene er fra gamle kirkebøker som er digitalisert, forklarer medforfatter Virpi Lummaa fra Universitetet i Turku, Finland.

– For å unngå den statistiske fellen som andre studier har gått i, måtte vi også bruke avanserte statistiske metoder, legger medforfatter François Rousset fra Institut des Sciences de l’Evolution i Montpellier, Frankrike til.

Fellen er såpass vanlig at den har et eget navn, «Simpsons paradoks».

Viktig å vite for helsevesenet

Forholdet mellom tvillingfødsler og fruktbarhet er ikke bare et akademisk spørsmål. Det har også interesse for helsevesenet.

Bildet viser føttene til tvillinger.

Fremdeles er det mye vi ikke vet om tvillinger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Studier som prøver å forstå hva som skal til for å øke kvinners fruktbarhet har blant annet sammenlignet mødre med og uten tvillinger. Men medforfatter Erik Postma fra University of Exeter i Storbritannia påpeker følgende:

– Slike studiedesign overser faktorene som kan forklare hvorfor en kvinne er fruktbar, og hindrer oss dermed i å forstå mer om forskjellene i fysiologien mellom kvinner som føder tvillinger eller ikke, sier Postma.

Kort fortalt kan det å ukritisk sammenligne grupper av kvinner med og uten tvillinger lure oss til å tro det motsatte av virkeligheten.  Enten kan en slik gruppering skjule effekten av gener som tenderer til tvillingfødsler og høy fruktbarhet der disse eventuelt finnes, eller det motsatte, gi en illusjon av at disse finnes om de i virkeligheten ikke gjør det.

Mye vi ikke vet om tvillinger

– Fremdeles er det mye vi ikke skjønner om tvillinger. Men studien vår foreslår at tendensen til å føde tvillinger ikke er fjernet av evolusjonen av to grunner, forklarer Courtiol.

Den første grunnen er at tvillingfødsler kan være en konsekvens av at to egg forløses under eggløsningen. Dette kompenserer for den økte sjansen for spontanabort ved økende alder, og er en fordel for alle unntatt de yngste mødrene.

For det andre er det sånn at om dødsrisikoen ved tvillingfødsler ikke er for høy, er det å få tvillinger forbundet med større familier, selv om kvinner med tvillinger føder sjeldnere. Dette fordi tvillinger så klart gir to barn istedenfor ett.

Referanse: Mothers with higher twinning propensity had lower fertility in pre-industrial Europe (2022): Rickard, Vullioud, Rousset, Postma, Helle, Lummaa, Kylli, Pettay, Røskaft, Skjærvø, Störmer, Voland, Waldvogel & Courtiol. Nature Communications, 2022. https://doi.org/10.1038/s41467-022-30366-9