Plantemangfold. Bildet viser Stephen Barstow og Vibekke Vange..
Vibekke Vange ble overrasket med fysisk tildeling av Plantearven-prisen på kontoret. Her får hun prisen av jurymedlem Stephen Barstow. Foto: Ingrid Ersthus Mathisen, NTNU

Pris for bevaring av plantemangfold

Vibekke Vange ved Ringve botaniske hage er tildelt Plantearven-prisen.

Plantearven-prisen for 2021 går til Vibekke Vange. Hun er førstelektor og daglig leder ved Ringve botaniske hage, som er del av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

– Jeg tar det som en bekreftelse på at arbeidet vi gjør i Ringve botaniske hage er synlig for flere enn oss som jobber i hagen, sier vinner Vange til Nibio. – Prisen er en stor oppmuntring for det videre arbeidet vi skal gjøre i Ringve botaniske hage, og hederen deler jeg med alle som jobber her i hagen.

Plantemangfold

Norsk genressurssenter ved forskningsinstituttet NIBIO deler hvert år ut Plantearven-prisen. Den går til «personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for bevaring og bruk av genetisk plantemangfold».

Plantemangold. Bildet viser en del av RIngve botaniske hage.

Ringve botaniske hage brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Den er også populær blant folk flest. Foto: Åge Hojem, NTNU

Juryen har blant annet dette å si om vinneren: Vibekke kombinerer store teoretiske kunnskaper med praktisk ferdighet. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til innsamling, bevaring og formidling av bevaringsverdig norsk plantemateriale.

Vange beskrives ellers som allsidig, grundig, entusiastisk og svært lett å samarbeide med.

Populær og nyttig hage

Ringve botaniske hage er på 130 mål. Den er 50 år til neste år, og er gjennom årene blitt et populært utfluktsmål i Trondheim. Publikumsbesøket har vært jevnt økende over år, og har tatt seg enda mer opp under koronaen.

Plantesamlingene i hagen brukes til forskning, undervisning og bevaring av truede planter. I tillegg er hagen åpen for besøkende hele året, og vanligvis kan du delta på både omvisninger og arrangement her.

Hagen formidler kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr.

For tida bygger hagen opp en liten samling av bevaringsverdige frukt og bær fra Midt-Norge.

Prisen ble delt ut i forbindelse med et digitalt fagseminar om genetisk mangfold, variasjon, vern og verdiskaping. Like etter Vanges faglige innlegg, fikk hun til sin overraskelse premien fysisk overrakt på kontoret.