Fra en docking-stasjon nede i Trondheimsfjorden skal roboten Flatfish testes for sine ferdigheter. Foto: Live Oftedahl

NTNU tester undervannsdroner for Equinor

Undervannsroboter som styres fra land eller opererer autonomt, testes nå i Trondheimsfjorden. Det er et viktig steg for å modernisere norsk offshoreindustri, og vil også spare miljøet.

Det er mange år siden undervannsroboter tok over jobben med inspeksjon og vedlikehold fra dykkere. Slike operasjoner innebærer likevel at godt bemannede fartøy med undervannsdroner går ut fra land i hvert enkelt tilfelle.

Disse operasjonene medfører store kostnader og betydelige klimagassutslipp.

Equinor ønsker derfor å forenkle og forbedre, og har med seg NTNU på laget. De ønsker i stedet å utplassere undervannsdroner som kan opereres fra land ved installasjonene – på Johan Sverdrup-feltet.

NTNU testet droner under vann

– Droner under vann og i luften er noe av det mest spennende vi driver med, sier Anders Opedal, administrerende direktør i Equinor. Han besøkte nylig  NTNUs laboratorium for anvendte undervannsroboter (AUR-Lab).

NTNU har nemlig testet om undervannsdroner utplassert i nærheten av havbunnsinstallasjonene – styrt fra kontrollrom på land – kan ta seg av inspeksjon og vedlikehold.

– Dette er et spennende oppdrag, og vi er stolte over å ha vunnet denne kontrakten med Equinor. Det er en anerkjennelse av den kompetansen og infrastrukturen vi har bygget opp sammen med SINTEF over flere år, sier professor Martin Ludvigsen ved NTNUs Institutt for marin teknikk.

Vil redusere miljøkostnader

– Å få på plass undervannsdroner er et viktig steg for å modernisere norsk offshoreindustri. I tillegg er det her store muligheter for å spare både kostnader og miljø. Da tenker jeg spesielt på at undervannsdroner som styres fra land eller opererer autonomt, uten behov for fysisk tilstedeværelse, sier Helge Overgaard Rørvik. Han er droneansvarlig for Johan Sverdrup i Equinor.

Dersom testingen gir gode resultater, kan det ha overføringsverdi til andre typer havinstallasjoner og potensielt bidra til kostnadskutt og klimakutt i flere næringer.

NTNU-rektor Anne Borg karakteriserte den utviklingen som skjer nå som både fascinerende og viktig.

Bildet viser NTNU-rektor Anne Borg, administrerende direktør i Equinor, Anders Opedal, og Martin Ludvigsen, professor og prosjektleder, NTNU Institutt for marin teknikk.

NTNU tester ut undervannsdroner for Equinor som kan styres fra land. Blir dette vellykket kan det føre til både store økonomiske besparelser og mindre utslipp. F.v: NTNU-rektor Anne Borg, administrerende direktør i Equinor, Anders Opedal, og Martin Ludvigsen, professor og prosjektleder, NTNU Institutt for marin teknikk. Foto: Live Oftedahl

– Både mindre utslipp og høyere sikkerhet er ekstremt viktig, sier Borg. Hun understreker verdien i de lange linjene og å tenke utdanning, forskning og innovasjon i sammenheng.

– Det illustreres ekstremt godt her, sier hun.

Standardisert docking-stasjon

Oppdraget for Equinor er en fjær i hatten for NTNU AMOS, som har status som senter for fremragende forskning. AMOS-miljøet har i løpet av de siste årene tatt en ledende rolle i forskning og utvikling av autonome fartøy.

I testingen har AUR-Lab benyttet en docking-stasjon for undervannsfartøy, som tidligere er gitt i gave fra Equinor.

– Det at vi har fått til en standardisert ladeplate for roboten kan akselerere utviklingen, sier Opedal. Han mener at samarbeid er løsningen for å få enda større og raskere utvikling. Derfor er samarbeidet med NTNU viktig for Equinor.

Testes både i lab og under vann

Testingen av undervannsdroner er et av de første kommersielle oppdragene som blir gjennomført i den nye forskningsinfrastrukturen som er under oppbygging.

Fasilitetene vil være en del av det nye Ocean Space Centre, og vil ha lokaliteter utenfor Trondheim, Frøya og Ålesund.

– Laboratoriene på Tyholt er veldig viktige for å kunne utføre tester under kontrollerte forhold, men muligheten til å gjennomføre tester av fartøy og konstruksjoner under reelle driftsforhold i havet, vil gi Ocean Space Centre en ekstra dimensjon, sier Martin Ludvigsen ved NTNU.

Kontrakten har en verdi på 2,5 millioner kroner. Den innebærer at utstyr fra flere leverandører testes i kontrollerte former i OceanLab –  en felles forskningsinfrastruktur NTNU og SINTEF som er i ferd med å utvikle i Trondheimsfjorden. Den er støttet av Norges forskningsråd.

Uttestingen skjer nå i høst.

Fakta

  • Johan Sverdrup-feltet har vært i drift siden oktober 2019 og er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel.
  • Feltet er en pioner i bruk av digital teknologi for å øke sikkerhet, redusere kostnader og utslipp, og maksimere avkastning.
  • Equinor opererer over 40 plattformer på norsk sokkel.
  • Målsetningen er at 40 prosent av alle IMR-operasjoner skal utføres med svømmende droner styrt fra land eller autonomt.
  • Innsparingspotensialet er på hundrevis av millioner kroner.