Roboter. Bildet viser en gående robot.
Team Cerberus brukte flere roboter i konkurransen. Denne ble utviklet ved ETH Zurich, og var svært sentral i seieren. Foto: Team Cerberus

Vant 17 millioner med undergrunnsroboter

Roboter fra Team Cerberus vant i konkurranse med sterke internasjonale aktører. Gruppen ledes av NTNU-professor.

Team Cerberus vant nylig en prestisjetung konkurranse for underjordiske roboter. Blant annet i konkurranse med NASA og MiT.

DARPA Subterranean Challenge er for roboter som skal utforske områder under bakken. Dette er en konkurranse som utfordrer og overskrider tidligere teknologiske grenser. Prisen er på to millioner dollar, rundt 17 millioner kroner.

– Dette er fremdeles helt utrolig for oss, sier professor Kostas Alexis ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. – Vi ønsket å gjøre det godt, men det er vanskelig for oss å tro at vi vant.

Professor Alexis fikk støtte fra US Defense Advanced Research Projects Agency for å arbeide med prosjektet mens han fremdeles var tilknyttet University of Nevada, Reno.

Roboter. Bildet viser Team Cerberus og flere roboter.

Team Cerberus samlet med robotene som ble brukt i konkurransen. Foto: Team Cerberus

Internasjonalt samarbeid bak seieren

Team Cerberus ledes av professor Alexis, men du kan trygt si at seieren er resultatet av et internasjonalt samarbeid. For Team Cerberus består i tillegg av deltakere fra svært velrenommerte forskningsinstitusjoner fra ulike land.

Nivået var svært høyt, noe du forstår når du ser hvem Team Cerberus måtte konkurrere mot.

Disse er professor Eelke Folmer fra University of Nevada, Reno, professorene Marco Hutter og Roland Siegwart fra ETH Zurich, professor Mark Mueller fra University of California, Berkeley, professor Maurice Fallon fra University of Oxford, Adrien Briod fra Flyability og flere ledere i Sierra Nevada Corporation.

Nivået var svært høyt, noe du forstår når du ser hvem Team Cerberus måtte konkurrere mot. Andre deltakere i finalen i DARPA Subterranean Challenge var nemlig lag fra NASA Jet Propulsion Laboratory/MiT, Carnegie Mellon University, CSIRO/Georgia Institute of Technology og University of Colorado.

Roboter fant frem under bakken

I den siste konkurransen måtte robotene undersøke underjordiske tunneler, finne gjenstander og rapportere om funnstedet.

Roboter. Bildet viser professor Kostas Alexis.

Kostas Alexis. Foto: NTNU

Alt dette foregikk i ganger som kunne etterligne menneskelagde undergrunnssystemer, men også naturlige huleganger. De måtte i tillegg takle ekstra utfordringer som tøft terreng og røyk. Se gjerne disse videoene for å få et inntrykk av hva dette dreier seg om.

– Dette er det mest arbeidsintensive prosjektet jeg har vært med på, med stadig utvikling og arbeid på tvers av forskningsmiljø og geografi, sier professor Kostas.

Dette er selvsagt en stor fjær i hatten.

Prosjektet tok hele tre år å fullføre. I løpet av den tida utviklet Team Cerberus et helt lag av roboter, både flygende og med bein, som kan undersøke en rekke ulike miljøer under bakken. De måtte kvalifisere seg for finalen som ble avholdt sist uke.

Fordeler for NTNU

– Dette er selvsagt en stor fjær i hatten for ITK og NTNU, og UAV-lab ved ITK, sier professor og instituttleder Lars Imsland ved Institutt for teknisk kybernetikk.

DARPA Subterranean Challenge er antakelig den mest prestisjefulle og betydningsfulle konkurransen innenfor autonome systemer og robotikk.

– At lederen av teamet som vant er hos oss ved NTNU, gir oss stor synlighet på den fremste arenaen innenfor fagområdet. Det vil hjelpe til å tiltrekke oss studenter, forskere, nye prosjekt og så videre. Fremover vil det gi nye muligheter, for eksempel i kombinasjonen med undervannsrobotikk, hvor vi allerede er svært sterke, sier professor Imsland.