Selskapet SpinChip er et spinoffselskap fra SINTEF som gjør det bra.
Nye investorer: Interessen for spinoff-selskaper fra SINTEF har vært stor blant investorer i 2021. Selskapet SpinChip, som analyserer blodprøver lynraskt og er basert på teknologi fra SINTEF, er ett av selskapene som har fått nye investorer i år. Foto: SpinChip

Investeringsrekord for SINTEFs teknologiselskaper

SINTEFs spinoff-er tiltrekker seg ekstern finansiering. Fondene i SINTEF Ventures hentet inn rekordhøye 584 millioner kroner i første halvår, mesteparten fra eksterne investorer. ­­

Dette viser at markedet har sterk tro på selskaper basert på teknologi og kompetanse fra SINTEF, ifølge  administrerende direktør Anders Lian i SINTEF TTO. Det var teknologiselskaper i porteføljen til SINTEF Venture-fondene III, IV og V som i første halvår hentet 584 millioner kroner i egenkapital.

Av dette er 48 millioner kroner investert fra SINTEF Venture-fond og 536 millioner fra eksterne investorer. SINTEF-konsernets andel av investeringer gjennom SINTEF Venture-fond er 14 millioner kroner. 

– Det er gledelig å se at maskineriet fungerer som det skal og særlig at 14 millioner kroner fra SINTEF gjennom fondene våre utløser 570 millioner fra andre investorer. I tillegg kommer selvsagt de midlene porteføljeselskapene har i støtte fra Forskningsrådet, EU, Innovasjon Norge og andre kilder til finansiering av teknologiutvikling, sier Lian.

Stigende trend

De første seks månedene av 2021 har vært gode, men Lian har lenge sett en tydelig trend i at SINTEFs spinoff-er tiltrekker seg ekstern finansiering. 2021 er dermed en god fortsettelse fra tidligere år.

– Det beste ville selvsagt vært om alle selskapene hadde positiv drift fra dag én, men når vi arbeider med avansert teknologi med stort potensial behøves betydelig med investeringer før vi ser at selskapene går i pluss. Vi er veldig godt fornøyde med å få inn kompetente og kapitalsterke med-investorer i våre porteføljeselskap, sier investeringssjef John T. Torvik i SINTEF TTO.

Teknologispinoffer fra SINTEF gjør det bra.

Trenden viser at det er stadig større interesse for å investere i selskaper basert på teknologi og kompetanse fra SINTEF.

Covid-19 har vært krevende

Transaksjoner som trekker opp tallet for 2021 er emisjonene i teknologiselskapene SpinChip Diagnostics AS, Zivid AS, Nomono AS og Sensibel AS. SINTEF Venture er hovedinvestor i flere av selskapene. 

Den aktive porteføljen til SINTEF Venture teller ved utgangen av andre kvartal i år 18 selskaper med totalt rundt 260 – 280 årsverk og en anslått verdi på 2,3 milliarder kroner. Dette er opp fra 1,1 milliarder i 2020.

Fakta om SINTEFs venturekapital-virksomhet:

SINTEF TTO er forvalter av fondene SINTEF Venture III AS, SINTEF Venture IV AS, SINTEF Venture IV B AS og SINTEF Venture V AS – totalt ca. én milliard kroner i investeringskapital. Fond III er 100 prosent eid av SINTEF, mens de øvrige har eksterne investorer i tillegg. Eksterne investorer er European Investment Fund, Sparebanken 1 SMN, KLP, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Meierienes Pensjonskasse, Reitan Kapital, Orkla og Investinor.

SINTEFs hovedoppgave er å levere fremragende forskning til kundene. Ideer som viser tegn til å skulle ut i en spinoff diskuteres grundig med forskningsledelsen før TTO-en arbeider videre med kommersialisering.