Horizon workshop (facebook)[1]
Er du klar for å møte dine kolleger i Virtual Reality? Også fredagspils og minigolf kan foregå på samme virtuelle måte. Illustrasjon: Skjermdump fra YouTube/Facebook’s Horizon Workrooms for Oculus Quest 2

Blir VR-briller det nye kontoret?

Endeløse videomøter og lite sosialisering. Mange kjenner på trøtthet over hjemmekontorets rammer. Kanskje tida er inne for å skru opp utstyrsnivået noen hakk og gå inn i en ny virkelighetsdimensjon? Hva med videomøter i Virtual Reality (VR)?

Monsterhiten “Video killed the radio star” av gruppa The Buggles var den første musikkvideoen som ble sendt da musikkanalen MTV åpnet i 1981.

Da var det nok flere som var usikre på hvordan radioens fremtid ville bli. Det sier noe om hvor heftig slike kvantesprang i historien føles der og da, og hvor følelsesmessig vi mennesker forholder oss til teknologi.

Hvis vi skal forflytte oss til året 2020, som kan betegnes som et slags “Video killed the regular office”, er det også sterke følelser i sving knyttet til ulike teknologiske plattformer.

Begreper som zoom-fatigue og gjengangeren “du er mutet” er blitt standard. Til tross for mange teknologiske muligheter til å avansere, benytter nok fremdeles de fleste hjemmekontorister seg av videomøter, e-post og mobiltelefon som sine fremste kommunikasjonskanaler.

Vel og bra, og egentlig alt man trenger, tenker nok flere. Men tiden går. Det er 2021, og stadig flere får nok fornemmelsen av at det man i starten tenkte var en midlertidig situasjon, i virkeligheten er et historisk vendepunkt – og nytt kvantesprang – til helt nye måter å nyttiggjøre seg teknologien.

Vi lever midt i en digital transformasjon, stadig flere arbeidsgivere åpner for at ansatte kan jobbe fra der de selv ønsker, og kanskje går man aldri mer helt tilbake til det som før var det vanlige kontorlivet.

For de som tidligere har tenkt at VR-briller ikke var noe for dem, kan det være at det er nå fremover endringen skjer. Disse bærbare brillene som skaper en illusjon av tilstedeværelse i kunstige miljøer har vært på markedet i noen år, men forbindes fortsatt mye med spill og underholdning.

VR-briller

Blir VR-briller standard utstyr på hjemmekontoret etter hvert? Foto: Adobe Stock

Forskningen på tilrettelegging og bruk av VR-briller innenfor flere bransjer skyter i været. Mange resultater peker i retning av god nytteverdi blant annet innenfor læring, trening og medisinsk og psykologisk behandling.

Ved IMTEL-laben ved NTNU jobbes det med flere VR-løsninger for å støtte læringsaktiviteter og gruppearbeid som er vanskelig å gjennomføre i Zoom. Også forskere i SINTEF Digital jobber blant annet med hvordan VR kan brukes til kommunikasjon og læring i organisasjoner.

I digi.no kunne vi i vår lese om arkitektbyrået Spinn som kjente at de var blitt så lei av videomøter at de investerte i VR-briller til alle ansatte. Kollegene møtes i stedet som avatarer og sosialiserer; med en helt annen kvalitet og tilstedeværelse, sier de.

I stedet for videomøter der de ikke så hverandre i øynene, og måtte vente på tur med å snakke, opplever de nå at praten går mer naturlig og at de har fått en ny og meningsfylt kontorhverdag med VR. Ifølge artikkelen møtes de foreløpig på noen faste tidspunkt i uka, og mandager samles de i et virtuelt auditorium hvor alle er sammen.

Også aktiviteter som fredagspils og minigolf er visst populært.

Dette rimer med SINTEF-forsker Nils Brede Moes mye delte tips om hjemmekontor under pandemien, om å jobbe sammen med kolleger og ikke bare alene.

Sammen med en nordisk forskningsgruppe har han i tillegg dybdeintervjuet 60 arbeidstakere som brukte videomøter både før og etter at pandemien startet. Noe av det som kom frem er at den digitale ansiktskontakten med andre kan oppleves utmattende.

Her er VR-brillene radikalt annerledes, ved at du kan bruke hele rommet rundt deg – både sidene, over, under, og til og med bak deg. Du kan sitte med kollegene dine rundt et virtuelt bord, eller for eksempel møte dem på en strandcafé, i en lun peisestue, på en fjelltopp, i arktiske strøk eller i verdensrommet.

Dermed slipper du å stirre på det flate galleriet av ansikter og ikke minst se på deg selv dagen lang.

Dessuten – du får andre typer inntrykk; kroppsspråk kan leses og blir dermed en naturlig del av møtet igjen.

Kroppen aktiveres ved at du beveger deg naturlig rundt som om du faktisk er der, og det er også mulig å kjenne på stemninger og få et rikere inntrykk av de du møter. Er deltakerne optimister? Er de stresset? Kanskje kan du etter hvert også håndhilse på kollegene med VR-hansker hvor du kan føle et etterlengtet håndtrykk.

Forskning viser at oppførselen vår i VR kan sammenlignes direkte med den virkelige verden, og SINTEF Mobilitet og Samfunnsøkonomi bruker i stadig større grad VR for eksempel i kjøresimulatorer eller ved simulering av farlige situasjoner.

Nå er det selvsagt ikke sånn at alle arbeidsplasser verken har mulighet eller lyst til å gjøre noe lignende som det nevnte arkitektkontoret, men ser vi her konturene av det som kan bli framtidas kontor? Uten rammer som kontorbygg og fysisk treff ved kaffemaskinen?

Mange har nok foreløpig ikke hatt et behov for å befinne seg i et kunstig rom, og vet derfor heller ikke hvordan VR-briller kan brukes som kontor.

VR-briller koster ikke lenger all verden, men det krever en strategisk beslutning av ledelsen og vilje til å følge opp og tilrettelegge.

I det sosiale mediet LinkedIn gir flere norske ledere uttrykk for at de har testet eller ønsker å gjøre noen forsøk med VR som sosialt arbeidsverktøy, men veien er nok fremdeles ganske lang for de fleste.

Foreløpig vet vi heller ikke om arkitektbyrået Spinn trøtner på det sosiale VR-fellesskapet etter en tid. Hypen og moroa tar en dag kanskje slutt, og det føles bare stressende og som merarbeid å ta på seg en maske på hjemmekontoret. Det kan bli klamt og slitsomt for øynene, og hjernen. Og, lurer man egentlig seg selv litt ved å være til stede gjennom disse brillene i løpet av arbeidsdagen?

Man er jo tross alt godt plassert i den samme stolen – uansett om den står i stua, på hytta eller på det “ekte” kontoret, fremdeles. Men kanskje gjør illusjonen om at du er en del av et fellesskap noe likevel.

Dette kommer vi til å vite mye mer om gjennom årene som kommer, og arkitektene kommer uansett til å høste verdifull lærdom som såkalte early adaptors.

Imens forskes det på måter VR-briller kan anvendes trygt under en pandemi, når flere deler samme sett med briller. Forskere ved IMTEL-laben publiserte nettopp en artikkel om hvordan VR-briller kan desinfiseres med strenge prosedyrer for hygiene, og dermed sørge for en trygg brukeropplevelse.

Det vil være viktig for å hindre at mediet kun brukes av miljøer med nok ressurser til å investere i nye VR-briller til alle ansatte. Det finnes også billige papp-briller, som enkelt kan kobles til egen mobiltelefon, og gi en helt grei følelse av tilstedeværelse. Kanskje gjør pandemien at flere blir nysgjerrige på denne lavterskelmetoden.

Noen opplever å bli litt kvalme eller uvel når de bruker VR-briller, spesielt første gangen man prøver dem. Forskning ved XR-laben ved data-instituttet ved NTNU viser at man kan reagere ganske ulikt på det å tre inn i en virtuell verden, men at det for de fleste fungerer helt greit så lenge man ikke holder på alt for lenge om gangen.

Forskning ved Sense-It-gruppa ved NTNU har dessuten vist at kvalitetene på lyd og bilde i nye VR-briller nå er så god at man kan skape en illusjon av innlevelse uten mye av det ubehaget som er blitt rapportert tidligere. Høy kvalitet er nødvendig for at man skal føle en tilstedeværelse og at opplevelsen dermed blir bedre enn alternativene med vanlige videokonferanser.

Vi vil senere i historien se oss tilbake til pandemiårene og vurdere hvorvidt videomøter, VR-briller og andre virkemidler greide å ta livet av det gode gamle kontoret – med ekte planter, kaffe, møbler, tusjer, lukter, fruktkurv – og ikke minst kolleger, også kalt ekte mennesker i denne sammenhengen – og ikke avatarer.

Kanskje vil vi se ulike strømninger, der isen brytes for økt bruk av VR-briller som del av den sosiale arbeidsflyten og uendelige muligheter for samarbeid over hele verden. Da tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen  foreslo nye regler for hjemmekontor, fokuserte han nettopp på at fremtidens arbeidsliv vil bli mer fleksibelt og stilte spørsmålet “hva er et hjemmekontor?” i et intervju med Aftenposten.

Svaret på det vil nok i fremtiden bli langt mer variert enn vi var vant til før pandemien. Og når 5G etter hvert gjør seg gjeldende, der data kan sendes i sanntid mellom VR-brillene og en server, vil det åpne seg uante muligheter for sosialisering og samarbeid med kolleger.

Facebook’s Horizon Workrooms for Oculus Quest 2 har nettopp kommet på markedet. Den lar deg føle en helt annen tilstedeværelse enn før, og lar deg til og med ta med PCen din inn i det virtuelle rom, inkludert tastatur og ditt eget skrivebord:

14. september, 2021 annoserte Facebook at de går i partnerskap med Zoom om videreutvikling av Horizon Workrooms.

Allerede til høsten skal forskere ved SINTEF Digital jobbe med internasjonale partnere som skal bli bedre kjent med hvordan VR kan brukes som kommunikasjonsverktøy når man befinner seg ulike steder i verden.

40 år har gått siden “Video killed the radio star”, og fra å kunne se helter og idoler på MTV, kan vi nå potensielt føle at vi møter dem i VR-briller.

Likevel, uansett mengde plattformer og teknologiske fremskritt er det én faktor som teller mest for at vi mennesker skal involvere oss, både da og nå: Vi må bli begeistret.

Kronikken er utarbeidet av forskere ved Gemini center for extended Realities (XR):

Jo Skjermo – SINTEF Community
Tone Lise Dahl– SINTEF Digital
Kristin Thaulow – SINTEF Digital
Hilde Færevik – SINTEF Digital

Ekaterina  Prasolova-Førland – Institutt for pedagogisk og livslang læring, NTNU
Frank Lindseth – Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
Gabriel Kiss – Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
Andrew Perkis (leder) – Institutt for elektroniske systemer, NTNU