Dopamin. Bildet viser en mann som krysser målstreken først.
Dopamin kan bidra til å forklare hvorfor menn er avhengige av lidenskap for å lykkes. Men også en bestemt atferd hos gutter med autisme. Foto: Shutterstock, NTB

Lykkehormonet dopamin påvirker lidenskap og autisme

Dopamin kalles ofte «lykkehormon». Stoffet kan bidra til å forklare både autistisk atferd og menns behov for lidenskap for å lykkes.

Menn må oftere enn kvinner ha lidenskap (passion) for å lykkes med noe. Samtidig får gutter en diagnose i autismespekteret fire ganger så ofte som jenter gjør.

Begge deler kan ha sammenheng med kroppens signalstoff dopamin.

– Dette er interessant. Forskning viser et mer aktivt dopaminsystem i menn flest, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Han står bak en ny undersøkelse som tar for seg kjønnsforskjeller i sentrale motivasjonsfaktorer for å bli god i noe. Den bruker blant annet ulik aktivitet i dopaminsystemet hos menn og kvinner som forklaringsmodell.

Dopamin. Illustrasjonen viser dopamins påvirkning på hjernen.

Dopamin kan blant annet påvirke lykkefølelsen. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Ikke bare «lykkehormon»

– Vi så på kjønnsforskjeller i lidenskap, selvdisiplin og positiv innstilling, sier professor Sigmundsson.

Dopamin er et signalstoff som skilles ut i hjernen. Stoffet kan gi en følelse av tilfredshet.

Disse kalles på engelsk passion, grit og mindset. Samtidig brukte forskerne teorier på mulige sammenhenger med dopaminnivåer.

Dopamin har blant annet en sammenheng med konsentrasjonsevne, læring og oppmerksomhet.

Dopamin er et signalstoff som skilles ut i hjernen. Stoffet kan gi en følelse av tilfredshet.

Menn utskiller altså normalt mer dopamin, som ofte kalles «lykkehormon», men som spiller en langt mer kompleks rolle enn som så. Dopamin har blant annet en sammenheng med konsentrasjonsevne, læring og oppmerksomhet.

Dopamin og lidenskap

Tidligere studier på islandske studenter har vist at menn er mer avhengige av lidenskap for å lykkes med noe. Denne studien bekrefter de tidligere funnene. Menn må ha mer lidenskap. På hele seks av åtte testspørsmål skårer menn høyere på lidenskap enn kvinner.

Men sammenhengen med dopaminnivåer er ikke tidligere slått fast.

– Det at vi har utviklet en test for lidenskap for måloppnåelse gjør at vi kan knytte dette sammen med lidenskap og måloppnåelse, sier professor Sigmundsson.

Den positive innstillingen er grunnlaget for den som lykkes. Selvdisiplinen avgjør styrken på og omfanget av innsatsen. Lidenskapen avgjør retningen, altså hva de blir gode til. Illustrasjon: Hermundur Sigmundsson, NTNU

Kvinner kan til gjengjeld ha større selvdisiplin (grit på engelsk) og være mer samvittighetsfulle, viser andre undersøkelser. Kanskje brenner de ikke like sterkt generelt, men de gjør det som skal til for å bli gode likevel.

Disse resultatene er derimot ikke så entydige som mennenes klare behov for å brenne for noe, og denne undersøkelsen finner ingen slik forskjell.

Heller ikke for positiv innstilling (growth mindset) finner forskerne noen forskjell mellom kjønnene.

Dopamin og autisme

Tidligere er dopaminsystemet satt i sammenheng med mange ulike tilstander, som ADHD, psykoser, manier og Parkinsons. Men det kan altså også ha sammenheng med en bestemt form for autistisk atferd.

Autister kan blant annet bli sterkt opptatt av bestemte emner, og disse emnene kan gjerne være litt uvanlige, eller endatil sære for folk flest. Autister kan brenne intenst for disse emnene, i hvert fall en stund. Dopamin kan være involvert.

– Annen forskning innen nevrovitenskap har vist hyperaktivitet i dopaminsystemet hos individer med autisme og fire av fem med autisme er gutter. Dette, og dopamins sammenheng med lidenskap, kan kanskje være en mekanisme som er med å bidra til å forklare denne atferden, sier professor Sigmundsson.

Forskergruppen testet 917 personer i alderen 14 til 77 år. Blant disse var 502 kvinner og 415 menn. Dette regnes som en stor undersøkelse i denne sammenhengen.

Sigmundsson samarbeidet med Stéfan Guðnason fra Universitetet i Akureyri og Sigurrós Jóhannsdóttir fra islandske State Diagnostic and Counselling Centre (SDCC).

Referanse: Hermundur Sigmundsson, StéfanGuðnason, Sigurrós Jóhannsdóttir. Passion, grit and mindset: Exploring gender differences. Science Direct. Available online 3 June 2021. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2021.100878