Sjalusi. Bildet viser gutt som er sjalu på en annen.
Vi trenger ikke seksuell sjalusi før vi har behov for å beskytte oss fra å bli bedratt. Men vi ser kjønnsforskjeller i sjalusien tidlig likevel. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Når blir jenter og gutter sjalu på ulike ting?

Kvinner og menn er ofte sjalu av helt ulike grunner. Denne kjønnsforskjellen i sjalusi oppstår så tidlig at det overrasker forskere.

Voksne, heterofile kvinner og menn er ofte sjalu på helt forskjellige trusler mot forholdet. Disse forskjellene oppstår trolig tidligere enn vi trenger dem. Det overrasker en forskergruppe ved NTNU som har undersøkt saken.

– Du trenger jo egentlig ikke slik sjalusi før du har behov for å beskytte deg fra å bli bedratt, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Sjalusi knyttet til partnerens utroskap har helt klart vært en fordel i evolusjonen.

Romantisk eller seksuell sjalusi kan oppleves som fryktelig på sitt verste. Men sjalusi knyttet til partnerens utroskap har helt klart vært en fordel i evolusjonen.

– Sjalusi aktiveres når et forhold vi bryr oss om trues. Funksjonen er trolig å minimere trusler mot dette forholdet. Disse truslene har historisk vært noe forskjellige for menn og kvinner, sier masterstudent Per Helge H. Larsen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Evolusjonspsykologien og biologien bidrar altså til å forklare kjønnsforskjellene i sjalusien som oppstår.

Sjalusi. Jente peker på beskjed på telefonen mens gutt ser uskyldig ut.

Sjalusiens funksjon er trolig å minimere trusler mot forholdet. Disse truslene har historisk vært noe forskjellige for menn og kvinner. Dermed sjalusien også. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Kjønnsforskjellene i sjalusi

Forskjellene i seksuell sjalusi mellom kjønnene handler enkelt sagt om mulighetene for sine egne barn. Dette er for lengst fastslått i tidligere forskning:

  • Menn reagerer oftere mer negativt på at partneren har hatt sex med andre enn om hun forelsker seg eller tilbringer tid sammen med en annen uten at de har sex. Det er lett å forklare: Om kvinnen er seksuelt utro, betyr det i ytterste konsekvens at mannen kan bruke ressurser på å oppdra en annen manns barn.
  • Kvinner er derimot alltid sikre på at barnet er deres. De reagerer oftere mer negativt på at mannen har følelser for en annen kvinne enn at han har hatt sex med henne. Det kan også forklares. Historisk sett kunne det ført til tap av ressurser og status for henne selv og barnet hvis han forlot henne til fordel for en annen.

Husk nå endelig på at disse forskjellene ligger i oss fra ei tid lenge før både p-piller og kvinners muligheter til å brødfø og oppdra barn alene. Noen få generasjoner er ikke nok til at hverken biologi eller kultur kan endre stort på dem.

Sjalusi ikke risikofritt

Kjønnsforskjellene i hva som fører til sjalusi er altså enkle å forklare. De er evolusjonære tilpasninger som videreføres til neste generasjon: Men hvorfor oppstår denne kjønnsforskjellen så tidlig?

Å bli utstøtt, kvestet eller drept i konkurransen om kvinner er ikke akkurat ukjent.

Akkurat dette gir noen teoretiske utfordringer for forskerne, for sjalusi har historisk sett ikke vært ufarlig heller.

– Potensielt er sjalusi en kostbar reaksjon, kanskje spesielt for mannen før han er fysisk sterk nok til å forsvare seg og partneren mot rivaler, og før han vanligvis ville ha hatt mulighet til å få en fast partner gjennom en form for giftemål, sier professor Kennair.

Sjalu gutter og menn har gjennom historien løpt en stor risiko ved å gi uttrykk for denne sjalusien. Å bli utstøtt, kvestet eller drept i konkurransen om kvinner er ikke akkurat ukjent.

– Gjennom evolusjonshistorien ville nok nytten av mannens form for sjalusi ha vært forbeholdt dem med høy status og stor evne til å forsvare seg, sier Kennair.

Så hvorfor være sjalu før du er i stand til å ta vare på partneren?

Sjalusi. Gutt forlater jente.

Hvorfor være sjalu før du er i stand til å ta vare på partneren? Foto: Shutterstock, NTB

Til stede i tenårene

– Vi visste at denne forskjellen er etablert tidlig i 20-årene, men vi har gjennom vår studie vist at den dukker opp enda tidligere, sier Larsen.

Kjønnsforskjellen var stabil og tydelig gjennom hele perioden. Dette er nokså oppsiktsvekkende.

Forskergruppen ved NTNU ville finne ut når disse kjønnsforskjellene rundt sjalusi, sex og følelser oppstår. De undersøkte derfor 1266 elever i videregående opplæring i alderen 16 til 19 år. Men deltakerne var ikke unge nok til å få et svar på når kjønnsforskjellene oppstår eller utvikles.

– Kjønnsforskjellen var stabil og tydelig gjennom hele perioden. Dette er nokså oppsiktsvekkende, fastslår professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

– Kjønnsforskjellen var heller ikke påvirket av om de for tiden hadde kjæreste, eller om de hadde debutert seksuelt. Dette ser derfor ikke ut til å ha med erfaringer å gjøre, sier Bendixen..

Det er også uklart hvor langt ned i alder vi kan forske på dette på et meningsfullt vis.

Vi kan tenke oss, og kanskje anta, at kjønnsforskjellene i sjalusi kommer enda tidligere enn 16 år. Men det vet vi foreløpig ikke. I så fall må vi undersøke enda yngre gutter og jenter.

– Det er også uklart hvor langt ned i alder vi kan forske på dette på et meningsfullt vis, fastslår professor Kennair.

Å skille mellom seksuell sjalusi og annen sjalusi kan fort bli meningsløs for de aller yngste.

Forbereder sjalusien oss?

Men på ett eller annet vis må fordelene ved denne tidlige, kjønnstypiske, seksuelle sjalusien ha oppveid farene ved den.

– Vi vet egentlig hvorfor menn er mer seksuelt sjalu enn kvinner, men vi kan ikke forklare hvorfor også gutter er mer seksuelt sjalu enn jenter. Vi kan bare slå fast at det er slik, sier Kennair.

Men forskerne er tydelige på at dette er noe vi ikke vet ennå.

– Vi trenger videre forskning og teoriutvikling på bakgrunn av disse funnene, konkluderer Kennair.

Resultatene fra ungdomsgruppen er nylig publisert i Nature-tidsskriftet Scientific Reports.

Kilde: Per Helge H. Larsen, Mons Bendixen, Trond Viggo Grøntvedt, Andrea M. Kessler, Leif Edward Ottesen Kennair. Investigating the emergence of sex differences in jealousy responses in a large community sample from an evolutionary perspective. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-021-85997-7