Vannkraftverk utenfor Trondheim
Vannkraftverket Nedre Leirfoss i Trondheim. Foto: SINTEF

Wiki for fiskevennlig vannkraft

Utbygging av vannkraft må skje på naturens premisser. Nylig lanserte forskere fra SINTEF en nettside med tiltak, metoder og verktøy for vannkraft på fiskens premisser.

Med økende klimaendringer trenger vi både mer fornybar vannkraft, samt å bruke den fleksible vannkraften til å spille sammen med vind- og solkraft.  

– Dette må gjøres på naturens premisser, og da trenger vi å bruke miljødesign. Miljødesign er en metode som tar hensyn til både kraftproduksjon og miljøforhold gjennom å kombinere kunnskap om vannkraft, hydrologi, teknologi, økonomi, biologi og samfunn, forklarer forsker Atle Harby.

– Målet med wikien er å forbedre tilstanden for fisk ved å presentere de mest oppdaterte tiltakene og nye innovative verktøy innen miljødesign, sier  prosjektleder Bendik Torp Hansen i SINTEF.

Wikien er en del av arbeidet i EU-prosjektet FIThydro. Hovedmålgruppen er  konsulenter, ulike interessegrupper, forvaltning og forskere, og den er tilgjengelig for alle.

Samler alle tiltak på et sted

Nettsiden samler alle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre vannkraft mer fiskevennlig og samtidig ivareta kraftproduksjon, 

– Nå har vi samlet mest mulig informasjon på ett sted og dette hadde ikke blitt gjort før, sier Bendik Torp Hansen.

Det nye verktøyet inneholder en katalog med tiltak som kan brukes for å løse utfordringer relatert til miljøbasert vannføring, habitatforhold, sedimenthåndtering, og opp- og nedvandring for fisk. Det gir også informasjon om metoder, verktøy og instrumenter som kan brukes til å planlegge, gjennomføre, overvåke og vedlikeholde tiltakene.

Hvert tiltak er illustrert med en klassifiseringstabell som viser ekstra informasjon, som for eksempel hvilke typer elver tiltaket passer for, hvilke fiskearter det er rettet mot, og teknologiens modenhet. Kostnader for tiltakene er også gitt, der det finnes datagrunnlag.

Beslutningsverktøy

Prosjektet FIThydro har også utviklet et beslutningsstøtteverktøy (Decision Support System/DSS) som er knyttet til wikien. DSS og wikien hjelper brukere til å finne mulige og gode tiltak. Den vil kontinuerlig vil bli oppdatert av eksperter med den nyeste teknologien og forskningen.

Målet er å støtte beslutningsprosesser og bidra til en enklere kommunikasjon og forhandling gjennom å tilby en samlet plattform som kunnskapsgrunnlag.