Bildet viser den autonome valsen
Stor, sterk og selvkjørende byggemedarbeider. Foto: Terje Moen

Her valser den alene på anleggsplassen

Nå er vi ett skritt nærmere en selvkjørende anleggsmaskin. I sommer ble denne valsen for første gang testet uten noen i førerhuset.

I forbindelse med byggingen av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal skal AF Gruppen, SINTEF, Semcon og Hamm utvikle en autonom kompakteringsvals. Valsen skal bidra til mer effektiv veibygging, og skjerme ansatte fra arbeidsoppgaver med mye støy og vibrasjoner.

Har nådd en milepel

SINTEF er forskingspartner i prosjektet, og har bidratt med kunnskap om sensorteknologi, kompaktering av masser, lover og regler i forbindelse med selvkjørende maskiner og ikke minst sikkerhet.

I sommer ble valsen for første gang testet uten mennesker om bord.

– Sist den ble testet, i fjor, var det med en operatør om bord som kunne stanse valsen dersom noe skulle oppstå, forteller prosjektleder i SINTEF, Terje Moen.

Nå har valsen fått flere sensorer som gjør den sikrere, og operatøren sto utenfor valsen og kunne fjernstyre den hvis det ble nødvendig å stanse.

– På sikt er planen at én operatør kan betjene flere autonome maskiner fra et kontrollrom, sier Moen.

Her kan du se den førerløse valsen i aksjon.