Kvinner og menn ser ulikt på ulike former for utroskap. Men de tilgir omtrent likt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Sånn tilgir kvinner og menn utroskap

Menn og kvinner reagerer ulikt på ulike typer utroskap. Men nye funn om hvordan vi tilgir utroskap overrasker forskere.

Utroskap er en av de vanligste grunnene til at heterofile par bryter opp. Det finner forskere som har studert hele 160 ulike kulturer. Det samme gjelder over hele verden.

Menn og kvinner ser ulikt på ulike typer utroskap.

  • Menn ser som regel mer alvorlig på fysisk utroskap enn kvinner gjør, altså at partneren har sex med en annen.
  • Kvinner ser mer alvorlig på emosjonell utroskap, det at partneren innleder et nært forhold til en annen. (Hvorfor det er sånn kan du lese mer om her.)

Kvinner ser mest alvorlig på emosjonell utroskap. Menn ser mest alvorlig på fysisk utroskap. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Kjønnene tilgir likevel likt

Men til tross for at de opplever ulike typer utroskap forskjellig, er kvinner og menn omtrent like villige til å tilgi partneren. Og graden av tilgivelse er ikke knyttet til type utroskap, viser nye funn.

Til tross for at de opplever ulike typer utroskap forskjellig, er kvinner og menn omtrent like villige til å tilgi partneren.

– Det overrasker oss er at det ikke var større forskjeller mellom kjønnene. Mekanismene som ligger bak tilgivelse er mer eller mindre identiske, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Han er medforfatter av en ny artikkel i Journal of Relationships Research. Artikkelen tar for seg nettopp utroskap og mekanismene som ligger bak tilgivelse.

Trussel mot forholdet viktigst

En forskergruppe ved NTNU tok for seg 92 par. Disse parene svarte uavhengig av hverandre på spørsmål knyttet til problemstillinger som beskrev situasjoner hvor partneren hadde vært utro på ulike måter.

  • I den ene situasjonen har partneren sex med en annen, men forelsker seg ikke.
  • I den andre situasjonen blir partneren forelsket, men har ikke sex.

    Utroskap er over hele verden blant de mest vanlige årsakene til at forhold tar slutt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Så hvor villige er folk til å tilgi? Menn og kvinner bearbeider partnerens utroskap nesten identisk.

De fleste mener det er usannsynlig at de vil tilgi partnerens utroskap, uavhengig av kjønn og hva slags utroskap det er snakk om.

De fleste mener det er usannsynlig at de vil tilgi partnerens utroskap.

– Om det blir brudd eller ikke avhenger først og fremst av hvor truende utroskapen føles for forholdet, sier førsteforfatter Trond Viggo Grøntvedt, postdoktor ved Institutt for psykologi.

Jo mer truende utroskapen føles, dess verre er det.

Villighet til å tilgi

Om forholdet antas å fortsette avhenger også av hvor villige partnerne er til å tilgi hverandre, da spesielt i form av å unngå å distansere seg fra partneren.

Her finnes det så klart store individuelle forskjeller, også innenfor kjønnene. Mennesker reagerer ulikt på utroskap, etter personlighet og omstendigheter.

– Mange tenker kanskje at de som har et veldig godt forhold bedre vil tåle utroskap, men det var ikke noe som tydet på det i vår studie, sier professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

Skyld og emosjonell utroskap

For den emosjonelle utroskapen, der det ikke forekommer sex, kommer en ekstra faktor inn. I hvor stor grad kan den utro partneren bebreides eller klandres for det som skjedde?

Har du frivillig sex med en annen, er det mer eller mindre likegyldig om du mener det var din skyld. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

– Graden av skyld som partneren ble tilskrevet var knyttet til viljen til å tilgi, sier Bendixen.

Om partneren må bære en stor del av ansvaret for at hun eller han havnet i et intimt forhold til en annen, ligger forholdet tynnere an.

– Skyldfaktoren spiller ikke inn når partneren er fysisk utro med en annen, påpeker Grøntvedt.

Har du frivillig sex med en annen enn partneren din, er det altså mer eller mindre likegyldig om du mener det mest var din skyld eller ikke. Eventuell tilgivelse avhenger ikke av det.

Har du frivillig sex med en annen enn partneren din, er det mer eller mindre likegyldig om du mener det mest var din skyld eller ikke.

Kilde: Breakup Likelihood Following Hypothetical Sexual or Emotional Infidelity: Perceived Threat, Blame, and Forgiveness. Trond Viggo Grøntvedt, Leif Edward Ottesen Kennair and Mons Bendixen. https://doi.org/10.1017/jrr.2020.5