Silisium er blant annet viktig for fremstilling av solcellepaneler. Foto: Colourbox

142 millioner fra EU til miljøvennlig metallfremstilling

Silisium kan fremstilles mer miljøvennlig enn det som er vanlig i dag. EU støtter forskning på en ny metode.

En ny fremstillingsmetode for silisium er mer miljøvennlig og kan redusere energiforbruket med to tredjedeler.

EU-prosjektet SisAl Pilot er innvilget 14,5 millioner euro (rundt 142 millioner kroner) over fire år. Det koordineres av professor Gabriella Tranell ved Institutt for materialteknologi og SFI Metal Production ved NTNU.

Dette er blant de største av NTNUs EU-prosjekter og del av programmet Horizon 2020.

SisAl Pilot står for “Innovative pilot for Silicon production with low environmental impact using secondary Aluminium and silicon raw materials”.

Den nye metoden kan brukes til å fremstille både rent silisium (99,99 %) og legeringer (blandinger) av aluminium og silisium.

Mye mindre energikrevende

Metoden er en såkalt aluminotermisk reduksjon av kvarts (SiO2) i en kalsiumsilikat slagg. Dette gir metall og et slagg av CaO-Al2O3. Slagget kan separeres ved hydrometallurgiske metoder. Al2O3 går inn i produksjon av aluminium eller spesialiserte alumina-produkter, mens kalsiumoksidet i slagget kan resirkuleres til CaO-SiO2, som igjen brukes i produksjonen av silisium og legeringer.

Dette krever bare en tredjedel av energiforbruket til mer tradisjonelle metoder, samtidig som CO2-utslippene blir mye lavere.

Fem pilotprosjekter er underveis, i Norge, Tyskland, Spania, Hellas og Sør-Afrika.

NTNUs norske partnere i prosjektet er SINTEF, Elkem, Wacker, Hydro og BNW Energy.

Alle partnere: