Silhuett av to mennesker med hjelm og kjeldress foran smelteovn der flammer ses gjennom åpen luke.
Silisiumprodusent Elkem er en av deltakerne i nytt prosjekt som skal bidra til kutt i de fossile utslippene fra smelteverksindustrien. Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen / SINTEF

Skal kutte fossile utslipp fra produksjon av silisium

SINTEF deltar i nyetablert prosjekt som får ti millioner kroner til å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2-nøytralt.

I prosjektet BioCarMet deltar også Elkem, Treklyngen, Lindum, Begna Bruk og Vardar Varme.

Millionbeløpet som er bevilget til prosjektet, kommer fra Pilot-E – et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ENOVA, som skal støtte prosjekter som kan ta innovative løsninger fra idé til markedet.  

Bærekraftig verdikjede

Målet for BioCarMet er å utvikle en bærekraftig verdikjede som anvender avfallsbaserte råvarekilder og restprodukter fra treindustrien til bruk i metallurgisk industri.

Prosjektet kombinerer norske biobaserte råvarer, ny prosessteknologi for biokarbonproduksjon, og testing og verifikasjon i fullskala i et av Elkems industrianlegg

– Viktig steg

– Elkem har et mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030, noe som tilsvarer en prosent av Norges utslipp. Dette prosjektet er et viktig steg på vegen, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem.

Produksjon av biokarbon

Samarbeidspartnerne i BioCarMet-prosjektet er alle spente og glade for nyheten om bevilgningen.

– Vi i SINTEF gleder oss til å få fortsette vårt samarbeid med Elkem og andre industripartnere i dette spennende prosjektet. Å se kompetanse vi har bygget gjennom mange år i ulike forsknings og innovasjonsprosjekter realiseres i BioCarMet, ser vi frem til. Spesielt vår kompetanse på produksjon av biokarbon vil bli utnyttet i denne piloten, sier Per Carlsson, forskningsleder SINTEF Energi.

To prosjektfaser

Prosjektet er delt opp i to faser, hvor biokarbonet først skal testes videre i storskala laboratorium i 2019, før det i fase to (2019-2020) skal testes i en industriell pilot.

Resultatene vil ha et bredt spredningspotensial både til annen norsk metallurgisk industri og i verden for øvrig.