Geirangerfjorden er vakker, men under press. Foto: iStock.

– Geiranger må bli en bedre og grønnere turistattraksjon

Hver sommer strømmer turistene til Geiranger. Det holder på å ta knekken på området. Nå jobbes det med å finne ut hvordan turisttransporten kan håndteres på en bedre måte.  

Geiranger er en populær attraksjon, og tiltrekker seg hver sommer horder av turister fra inn- og utland. Dette fører til trengsel, røyk og forurensing. Forskningsprosjektet SUSTRANS jobber nå med ulike problemstillinger og vil utvikle metoder for å vurdere transportsystemer knyttet til turisttransport i området.

– Turistene kommer hovedsakelig til Geiranger i motorvogner og cruiseskip. Vi skal blant annet se på ulike transporttiltak, hvordan hvert tiltak påvirker turister, turistnæringen og miljø, hvordan turistene opplever å være i området og om de er villig til å endre sin reiseatferd, sier SINTEF-forsker Sahar Babri.

Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, Høgskolen i Volda og universitetet i Bonn.

SUSTRANS er delt opp i flere arbeids”pakker”. SINTEF er ansvarlig for landtransportdelen. Høgskolen i Volda og universitetet i Bonn ser på turistopplevelser, turistnæringen og lokale krefter. Mens NTNU har ansvaret for prosjektledelse, transport på sjø, samt å samle alle dataene i prosjektet og ha en helhetlig beslutningsramme hvor forskerne ser på alle effektene samlet.

Prosjektet ble startet opp i 2017. Til nå er det samlet inn data og gjennomført en spørreundersøkelse blant turistene.

– Fremover skal vi analysere dataene og lage en enkel modell hvor vi sier noe om hvordan turistene opplever trengsel, natur, forurensing og røyk i området med fremtidige tiltak og hvilke tiltak som vil være naturlig å ty til. Målet er å gjøre Geiranger til en enda flottere og mer miljøvennlig turistattraksjon i fremtiden, sier Babri.