Kvinner med ukompliserte svangerskap kan med fordel trene under svangerskapet. Det er viktig å finne en aktivitet som en liker. Da er det lettere å gjennomføre den over tid. Illfoto: Shutterstock

Trening i svangerskapet kan gi barnet sterkere skjelett

En ny studie fra NTNU tyder på at D-vitamin-nivåene stiger når gravide trener. Dette kan styrke barnets beinmasse.

D-vitamin er viktig for at kalsium skal tas opp i tarmen. Under svangerskapet er D-vitamin ekstra betydningsfullt fordi det trengs ekstra kalsiumopptak for å bygge barnets skjelett.

Lave D-vitamin-nivåer i svangerskapet kan derfor være negativt for beinhelsen til både mor og barn.

Det er også observert risiko for andre negative helsekonsekvenser som svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt når mor har for lite D-vitamin i kroppen eller D-vitaminmangel.

Få gravide tar D-vitamintilskudd

Gemini har tidligere omtalt overlege og førsteamanuensis Miriam K. Gustafssons forskning som avdekket at en tredel av gravide kvinner i to storbyer i Norge har for lite D-vitamin. Bare én av fem kvinner i undersøkelsen tok tilskudd av det viktige vitaminet.

Resultatene fra en annen studie fra Gustafssons doktorgradsavhandling indikerer at trening kan ha positiv effekt på D-vitaminstatusen i svangerskapet. Dette understreker viktigheten av at kvinner med ukompliserte svangerskap følger anbefalingene om regelmessig trening.

Under svangerskapet er D-vitamin ekstra betydningsfullt fordi det trengs ekstra kalsiumopptak for å bygge barnets skjelett. Illfoto: Shutterstock

Forskjellen i vitamin D-nivå blant de som trente og ikke trente var imidlertid ikke veldig stor, og det anbefales at sammenhengen mellom trening og D-vitamin hos gravide undersøkes nærmere i nye studier.

15 prosent høyere i fransk studie

– Det trengs flere lignende studier for med større sikkerhet kunne si noe om effekten av trening i svangerskapet på vitamin D. Våre funn ser dog ut til å være i samsvar med tidligere funn hos ikke-gravide, sier Gustafsson.

Hun nevner en stor fransk studie som fant en kobling mellom fysisk aktivitet og høyere D-vitamin-nivå hos voksne (Touvier et al.).  Når det ble tatt høyde for soleksponering og utendørs aktiviteter, var D-vitamin-nivåene 15 prosent høyere blant de som foretok minst en times gange eller lignende aktivitet hver dag, sammenlignet med de som hadde ujevn fysisk aktivitet.

– Hvorfor hjelper trening mot lave D-vitamin-nivåer?

– Det er fortsatt ikke helt klarlagt hvorfor D-vitamin-nivåene stiger i forbindelse med trening – og om det er de samme virkningsmekanismene hos gravide som hos ikke-gravide. Flere mener at musklene kan fungere som en lagringsplass for D-vitamin. Vitaminet kan bli frigjort ved trening og dermed bidra til økning av D-vitamin i blodet, sier forskeren.

Hun sier videre at regelmessig trening kan bidra til større muskelmasse og til at en større mengde D-vitamin blir frigjort. Fedme er også forbundet med lavere D-vitamin-nivåer, noe som blir forklart med at D-vitamin er vanskeligere tilgjengelig når det er lagret i fettvev.

Derfor bør friske gravide trene

I et normalt svangerskap vil lett til moderat fysisk aktivitet være uten risiko og gi store helsegevinster.

Trening i svangerskapet kan motvirke ugunstig vektøkning, minske risikoen for muskel- og skjelettplager og for urininkontinens.

Lavere risiko for svangerskapsdiabetes og lavere blodsukker hos dem med svangerskapsdiabetes er kjente virkninger. Noen undersøkelser tyder også på at fysisk aktivitet senker risikoen for svangerskapsdepresjon, høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og keisersnitt.

Norske helsemyndigheter anbefaler at utrente gravide bør begynne rolig og gradvis trappe opp til 150 minutter med moderat intensitet jevnt fordelt utover uken (eksempelvis 30 minutter fem dager i uken). Den gravide bør ta i såpass at hun blir litt andpusten, men ikke mer enn at hun er i stand til å føre en samtale.

Det er viktig å finne en aktivitet som en liker. Da er det lettere å gjennomføre den over tid. I tillegg er det anbefalt å legge inn fysisk aktivitet i de daglige gjøremålene.

Forskningen er publisert i BMC Pregnancy and Childbirth:  The effect of an exercise program in pregnancy on vitamin D status among healthy, pregnant Norwegian women: a randomized controlled trial.

Les helserådene for gravide på helsenorge.no