Det finnes vektige grunner for å sørge for tilstrekkelig med D-vitamin under svangerskapet.
Illfoto: Shutterstock/NTBscanpix

Mange gravide har for lite vitamin D

Kun én av fem følger anbefalingene om å ta tilskudd av vitamin D under svangerskapet. Mangel på dette vitaminet kan blant annet være negativt for skjelettet til både mor og barn.

Det finnes vektige grunner for å sørge for tilstrekkelig D-vitamin i svangerskapet. En av tre gravide kvinner har for lave nivåer av D-vitamin i slutten av svangerskapet, viser en stor studie som Miriam K. Gustafsson og kolleger ved NTNU har gjennomført.

I de mørke vintermånedene steg andelen, og halvparten hadde utilstrekkelige nivåer av vitaminet.

– Det er vanskelig å få nok D-vitamin gjennom matenog på våre nordlige breddegrader er det for lite sollys seks måneder i året, til at vi får dannet vitaminet i huden. Selv om vi ser solen, står den for lavt til at vi får produsert D-vitamin.

– Vi smører oss med solkrem om sommeren for å beskytte huden og forebygge kreft, men det kan bidra til at kroppen ikke klarer å danne vitamin D, påpeker Miriam K. Gustafsson. Hun er doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Viktig for skjelettet

For lavt D-vitaminnivå kan være negativt for skjelettet både til mor og barn. Vitamin D er nødvendig for at kalsium skal bli tatt opp i tarmen. I svangerskapet er dette vitaminet ekstra viktig for å sikre tilstrekkelig med kalsium for å bygge skjelettet hos barnet og opprettholde skjelettet hos mor.

En australsk studie har påvist lavere beinmasse i 20-årsalderen hos barn av mødre med D-vitaminmangel under svangerskapet: 

Maternal vitamin D status during pregnancy and bone mass in offspring at 20 years of age: a prospective cohort study

Risikerer barneastma

Lavt nivå av vitamin D har også blitt koblet til økt risiko for tidlig fødsel og økt risiko for astma hos barnet. Vitamin D-tilskudd under graviditeten er vist å redusere risikoen for astma hos barnet. Når mor har for lite D-vitamin i kroppen, kan også risikoen for høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes øke.

Det er betydelig flere kvinner som tar anbefalt tilskudd av B-vitaminet folat i forbindelse med graviditet. Illfoto: Colourbox

Det finnes med andre ord vektige grunner for å sørge for tilstrekkelig D-vitamin i svangerskapet.

Likevel viser undersøkelsen som Gustafsson og NTNU står bak, at færre enn hver femte gravide fulgte anbefalingene fra Helsedirektoratet og tok D-vitamintilskudd i svangerskapet.

Små tiltak gir god effekt

– Jeg synes det er bekymringsfullt, sier overlege Miriam K. Gustafsson.

– Samtidig tenker jeg at små tiltak kan føre til bedre nivåer av vitamin D hos gravide. Vi ser jo at det er bare 18 prosent av kvinnene i vår undersøkelse som følger anbefalingene om å ta 10 mikrogram vitamin D daglig eller en barneskje tran. Hadde flere tatt tilskudd og spist fisk to-tre ganger i uken som anbefalt, hadde det sikkert blitt bedre resultater.

D-vitamin er et fettløselig vitamin og lagres i kroppen. Det er derfor viktig å ikke ta mer enn det som blir anbefalt av myndigheter eller helsepersonell for å unngå overdosering.

– Det virker imidlertid som det er en større utfordring knyttet til at gravide får i seg altfor lite D-vitamin, sier Gustafsson. 

Flinkere til å få i seg folat

– Det er betydelig flere kvinner som tar anbefalt tilskudd av B-vitaminet folat i forbindelse med graviditet. Informasjonsarbeid og dermed økt kunnskap blant kvinner om at folat kan redusere risikoen for ryggmargsbrokk (nevralrørsdefekt) hos barnet, har sikkert bidratt. Det er ikke sikkert at kunnskap om viktigheten av D-vitamin har nådd ut på samme måte.

– Vi er mange som kan bidra til at denne informasjonen når ut til de gravide. Allmennleger og jordmødre møter kvinnene på svangerskapskontroller. Det er også viktig at informasjonen fra helsemyndighetene blir kommunisert ut til befolkningen og helsepersonell, sier forskeren.

Stor studie

855 friske gravide fra Trondheim og Stavanger deltok i studien, som dermed gjør den til en uvanlig stor studie. D-vitaminnivået ble målt to ganger, i henholdsvis andre og tredje trimester av svangerskapet. 94 av kvinnene var ikke med i måling nummer to.

Resultatene viser at 34 prosent av kvinnene hadde for lave nivåer av D-vitamin i slutten av svangerskapet. Det er stor årstidsvariasjon i sollysintensiteten, og om vinteren var D-vitaminnivået enda lavere. I tredje trimester av svangerskapet hadde 47 prosent av kvinnene fra Trondheim og 51 prosent av kvinnene fra Stavanger for lite av det viktige vitaminet. Dataene i undersøkelsen ble samlet inn i perioden 2007-09.

Helsedirektoratet: Gode levevaner før og i svangerskapet   

«Fotavtrykk» fra livet i mors mage

I Sverige ble det utført en lignende undersøkelse blant gravide for noen år siden som påviste at enda flere enn i Gustafssons studie hadde for lave D-vitaminnivåer i slutten av graviditeten.

Gustafsson legger til at andre studier har vist at D-vitamin er veldig viktig i graviditeten, først og fremst for barnets skjelett. I tillegg til at lave D-vitaminnivåer er forbundet med økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, for tidlig fødsel og astma hos barnet, er det kommet studier som kan tyde på at D-vitamin under graviditeten er viktig for å forhindre sykdommer som hjerte- og karsykdom og beinskjørhet senere i livet hos barnet.

– Det er veldig spennende at det kommer mer kunnskap om hvilket «fotavtrykk» livet i mors mage setter på hele barnets liv, sier Miriam K. Gustafsson.

Gustavssons studie ble publisert i PLOS ONE 11. april 2018: 
Alterations in the vitamin D endocrine system during pregnancy: A longitudinal study of 855 healthy Norwegian women